• rkWestland
  • > Nieuws
  • > Versoepelingen maar reserveren voor de weekendvieringen blijft

Versoepelingen maar reserveren voor de weekendvieringen blijft

27 juni 2021 - Algemeen federatie nieuws

Naar aanleiding van de versoepelingen die door de overheid zijn aangekondigd hebben de bisschoppen bekeken wat dat betekent voor de parochies. Hierbij valt op dat ze het belangrijk vinden dat iedereen op 1,5 meter afstand in de kerk kan plaatsnemen. Dit bepaalt dus het aantal kerkgangers. In de doordeweekse vieringen zullen we dit niet halen. Voor deze vieringen is het niet meer noodzakelijk om te reserveren van tevoren.

In hetzelfde protocol wordt door de bisschoppen aangegeven dat bij vieringen waarbij meer dan het aantal dat op 1,5 meter in de kerk kan komen verwacht wordt, gereserveerd dient te worden. Maar ja, wanneer doet zich dat voor? Dat weten we niet exact. Daarom is het verstandig om het reserveren voor de weekendvieringen te handhaven. Dat maakt het minder willekeurig dat er de ene keer wel gereserveerd moet worden en de andere keer niet. We zijn het Federatiesecretariaat en Communicatie, die erg veel werk verzetten voor het reserveren, erg dankbaar dat zij bereid zijn dit te (blijven) doen. We hopen dat snel ook de 1,5 meter maatregel eraf gaat. Dan is de gang naar de kerk weer zonder belemmeringen.

In het protocol is ook een verruiming met betrekking tot het aantal zangers opgenomen. Vanaf het weekend van 26 juni mogen er weer 12 zangers als koor de viering ondersteunen. Uiteraard onderling met 1,5 meter afstand. Het plezier in het zingen komt zo weer een beetje terug. Helaas is het meezingen door de aanwezigen nog niet toegestaan.

Een volgend dilemma is het collecteren. Nu staan achter in de kerk de mandjes c.q. bakjes om bij het uitgaan de gelegenheid te geven om te collecteren. In het protocol van de bisschoppen staat er niets over. Vanuit de federatie is de afzonderlijke parochies wel geadviseerd om het collecteren achteraf er voorlopig in te houden. Bij het doorgeven van een collecteschaal of -mandje is 1,5 meter nauwelijks te handhaven en ik verwacht niet dat alle parochianen hun handen hebben kunnen wassen/ontsmetten voordat ze het mandje hebben doorgegeven.

Kortom we zijn blij met de nodige versoepelingen, maar helemaal zijn we nog niet af van de beperkingen. Hou vol, het komt goed!

Met vriendelijke groet,

Peter Zuidgeest,
voorzitter Parochiefederatie Sint Franciscus, tussen Duin en Tuin

 

Lees ook:

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Leraren openen de deur, maar u moet zelf binnengaan.