Wijziging in de procedure voor het aanmelden en reserveren

21 juli 2020 - Algemeen federatie nieuws

Onlangs hebben de bisschoppen het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter' nader bijgesteld. Eén van de verruimingen is dat er voor vieringen met minder dan 100 aanwezigen reserveren niet meer nodig is en ook het noteren van namen is niet verplicht.

Het reserveren via de website is op dit moment voor alle parochies niet meer mogelijk.

Een uitzondering is gemaakt voor:
•    de vieringen op zondagochtend in Naaldwijk, men verwacht daar meer dan 100 personen, en
•    de vieringen in de maand augustus voor de Heenweg, omdat daar maar 14 personen aanwezig kunnen zijn.

Om bij een eventuele uitbraak snel te kunnen handelen is het toch fijn om naam en contactgegevens van de kerkbezoeker op een aanwezigheidslijst te hebben staan. Aanmelden is dus niet meer verplicht maar voor uzelf en anderen prettig om te weten dat u snel geïnformeerd zult worden wanneer er toch iemand ziek blijkt te zijn geweest. Om die reden kunt u daarvoor bij binnenkomst in de kerk altijd uw gegevens laten noteren.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.