Theo SchalkeNaam                    Theo Schalke
Woonplaats           Naaldwijk

Welk vrijwilligerswerk doet u precies en hoe lang al?
Ruim 16 jaar geleden ben ik gevraagd om zitting te nemen in de beheerscommissie en werd gelijk voorzitter. Sinds een maand ben ik dat niet meer, maar blijf nog wel in de commissie zitting houden. De voorzittershamer heb ik nu overgedragen aan een jonge vent (52 jr). De commissie kent wel een rooster van aftreden maar het zevenkoppig gezelschap heeft een hechte band. Je laat mede daardoor het werk niet zo makkelijk los. Daarnaast heb ik ook zitting in de commissie van de Fancy Fair. Leuk om te doen, eigenlijk ken je me voor alle hand- en spandiensten vragen.

Waarom vindt u het belangrijk om vrijwilligerswerk te doen?
Vanuit mijn werk (in het arbeidzame leven was ik bakker) was ik al gauw betrokken en actief in het vrijwilligers- en bestuurswerk. Je krijgt het als het ware van huis mee. De kerk draagt je een warm hart toe, dan kan je toch geen nee zeggen als ze je vragen?

Waar bent u het meest trots op in uw vrijwilligerswerk?
De uitdaging, de onderlinge sfeer en het wij-gevoel. Dat laatste is zeer belangrijk. Met de grote renovatie van de Adrianuskerk (begin deze eeuw) zijn we de uitdaging niet uit de weggegaan. De financiering was best een hele klus maar is ook rond gekomen. En als de sfeer onderling goed is, dan kom je met elkaar tot grote prestaties.

Kunt u werken voor de kerk aanraden aan anderen?
Zeker weten!!! Het geeft je grote voldoening, en dat is niet in geld uit te drukken. In de loop der jaren heb ik heel wat leuke dingen meegemaakt waar ik nu nog met plezier aan terug denk. Je leert zo de mensen beter kennen en weet op den duur zo voor elke karweitje de juiste mensen te vinden. Als je de goede snaar maar weet te raken. Het stikt van de goede mensen, als je ze maar ziet!

Heeft u nog een wens voor de toekomst van de kerk?
Mensen blijven naar de kerk komen, daar ben ik heilig van overtuigd. Dat nood leert bidden, daar geloof ik niet zo in. Gewoon doorgaan, geloof in je eigen kracht, dat brengt je verder. We moeten het niet donker inzien, oké het gaat nu even niet zo lekker, met elkaar komen we er wel.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Al onze woorden zijn kruimels die afvallen van de feesttafel van onze geest.