Jongeren uit Wateringen, Kwintsheul, Poeldijk, Monster en Hoek van Holland gevormd

15 februari 2021 - Algemeen federatie nieuws, Hoek van Holland / Heenweg, Kwintsheul, Monster, Poeldijk, Wateringen

Zaterdag 13 februari was het zover. Na acht digitale bijeenkomsten ter voorbereiding, werden 16 jongeren gevormd. Door alle maatregelen die er nog steeds gelden rond COVID-19 waren er twee vieringen. Helaas konden alleen de jongeren en hun ouders bij de viering in de kerk zijn. Anderen konden via de Kerkomroep de viering meeluisteren.  
Om 10.30 uur was de eerste viering met 9 vormelingen. De tweede viering was om 14.00 uur met 7 vormelingen. Beide vieringen waren in de H. Bartholomeuskerk te Poeldijk. De Vormheer vicaris-generaal A. van Deelen was gekomen om hen het H. Vormsel toe te dienen. Bisschop Van den Hende was helaas verhinderd. Thema van de viering was: Met elkaar, voor elkaar.

De werkgroep had samen met de vormelingen de lezingen uitgekozen voor deze viering. Het evangelie was uit Mattheus 25, de werken van barmhartigheid. Dit sluit aan bij M25 Westland, een  project waarbij jongeren tussen de 12 en 18 jaar zich inzetten voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving.

Na de hernieuwing van de doopbelofte en de handoplegging door de ouders, mochten de jongeren 1 voor 1 naar voren komen met hun ouders om het H. Vormsel te ontvangen. Hierbij zegt de Vormheer ontvang het zegel van de heilige Geest, de gave Gods. Jongerenkoor Corbulo hebben met enkele leden de viering prachtig muzikaal ondersteund. Fijn dat wij in de parochiefederatie nog een jongerenkoor hebben.
Het waren mooie en bijzondere vieringen. Namens de werkgroep feliciteer ik de vormelingen en hun ouders met deze stap op de weg in hun geloof.

Els Geelen, pastoraal werker

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het verstand, dat scherp is maar niet breed, blijft steken bij ieder punt en komt niet verder.