Parochiepenning voor Hans Onings

04 september 2020 - Algemeen federatie nieuws, Poeldijk

Op zondag 23 augustus werd in Poeldijk het jaarlijkse Bartholomeusfeest gevierd. Een aantal leden van Het Bartholomeuskoor zong tijdens de feestelijk viering waarin pastor Max Kwee en pastoraal werker Els Geelen samen voorgingen. Aan het einde van de viering werd, zoals we al weer jaren gewend zijn, ook weer een trouw vrijwilliger met een parochiepenning verrast. Dit keer was dat Hans Onings.

Hans is al sinds 1995 de man van het onroerend goed binnen ons bestuur. Eerst als bestuurslid en daarna als adviseur. Wij denken dan vooral aan onze grote kerk, maar ook aan de pastorie en het kerkhof. Hans heeft in de loop der jaren veel kennis en contacten opgebouwd. Voor het onderhoud van zo’n groot gebouw als onze kerk zijn veel specialistische bedrijven nodig en bovendien moet er een goed contact zijn met het bisdom, die voor dit onderhoud toestemming moet verlenen.

Het is niet gemakkelijk om voor zo’n bestuursfunctie iemand te vinden, daarom heeft het bestuur al een aantal jaren geleden gevraagd of Hans dit werk als adviseur voor onze parochie zou willen blijven doen.
Hij heeft daar gelukkig positief op gereageerd en doet dit werk nog steeds met veel betrokkenheid en enthousiasme. De laatste jaren is vooral het liturgisch centrum veel ter discussie in de bestuursvergadering, alsmede de wens om een gedeelte van de kerk multifunctioneel te gaan gebruiken. Ook hierin heeft Hans altijd een doordachte en duidelijke inbreng.

Het bestuur is hem heel dankbaar voor al deze inspanningen en pastor Kwee overhandigde dan ook graag de parochiepenning. Een mooi boeket bloemen was er voor Ineke, zijn vrouw en ook pastor Kwee kreeg een boeket, omdat hij in diezelfde week zijn 60e verjaardag vierde.

foto: Kees van Leeuwen

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

De kunst van het leven is thuis te zijn alsof men op reis is.