Pater Koos Janssen S.M.A. onverwacht overleden

08 januari 2022 - Algemeen federatie nieuws, Poeldijk

Geheel onverwacht is op donderdag 6 januari pater Koos Janssen S.M.A. overleden. In het bijzijn van zijn confraters werd hij plotseling onwel. Hij werd snel overgebracht naar het academisch ziekenhuis in Maastricht, waar hij vrij snel na aankomst overleed. Pater Janssen is 84 jaar geworden. De uitvaart is vrijdag 14 januari online te volgen.

Pater Jacobus Nicolaas Maria (Koos) Janssen werd op 10 mei 1937 in Poeldijk in Zuid-Holland geboren. Op 15 juli 1962 trad hij toe tot de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën. Op 12 december van dit jaar werd hij tot priester gewijd. Aan het einde van 2022 zou hij zijn 60-jarig priesterfeest hebben gevierd.

Na zijn priesterwijding ging Janssen naar het Claver Hous in Londen, om daar een cursus sociologie te volgen. In 1964 werd hij voor een jaar uitgezonden naar Winneba in Ghana. Van 1965 tot 1969 deed hij promotiewerk voor de Nederlandse S.M.A. vanuit Tilburg. Tot 1971 werkte hij ook voor het bestuur van de Nederlandse provincie en volgde hij tevens een aanvullende studie catechese aan de Katholieke Universiteit in Leuven.

In 1971 vertrok pater Janssen opnieuw naar Ghana, nu om er voor langere tijd te blijven. Tot 1996 werkte hij in Winneba, waar hij diverse functies bekleedde. Zo was hij onder meer stagecoördinator, pastoor, vice-regionaal overste en regionaal overste van de Nederlandse S.M.A.in Ghana en tevens vertegenwoordiger van het Nederlandse bestuur in Ghana. Tussen 1990 en 1996 was overste van de Afrikaanse stichting voor Ghana. In 1996 verhuisde pater Janssen naar Accra-Madina, waar hij tot 2002 als pastoor werkte. De laatste jaren in Ghana werkte hij op het secretariaat van het nationaal centrum voor pastoraat.

Pater Koos Janssen kwam in 2007 terug naar Nederland, omdat hij verkozen was tot vice-provinciaal van de Nederlandse S.M.A. Hij vestigde zich in het Missiehuis in Cadier en Keer en bekleedde van daaruit deze bestuursfunctie tot 2013, toen hij tot overste van het toenmalige Nederlandse S.M.A.-district werd benoemd. Dit bleef hij tot zijn terugtreden uit het bestuur in 2017. Vanaf dat moment tot aan zijn plotseling overlijden was Janssen huisoverste van het Missiehuis in Cadier en Keer.  

De uitvaartdienst van pater Koos Janssen vindt plaats op vrijdag 14 januari om 14.00 uur in de kapel van het Missiehuis in Cadier en Keer. Aansluitend wordt hij ter ruste gelegd op het missionarissenkerkhof aldaar. De uitvaart is in besloten kring, maar omdat velen pater Koos Janssen hebben gekend en met hem hebben samengewerkt is de viering online te volgen.

Volg uitvaart online

Lees hier de rouwannonce van de orde S.M.A.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Hebben berust op geven, niet op krijgen.