Pauselijke onderscheiding voor Pieter Broch

14 november 2023 - Algemeen federatie nieuws, Poeldijk

Op zondag 5 november was er tijdens de viering in de Bartholomeuskerk in Poeldijk een feestelijke gebeurtenis. Dhr. Pieter Broch ontving uit handen van pastoor Steenvoorden de pauselijke onderscheiding Bene Merenti. Pieter is meer dan 40 jaar lector geweest in de kerk. Sinds 2004 maakte hij deel uit van de VOLT- groep, dit zijn de vieringen onder leiding van toegewijden en Pieter deed dit echt met veel toewijding. Doordat hij regelmatig een reisje naar Rome maakte en daar ook vieringen en gebeurtenissen meemaakte, was dit vaak een inspiratiebron voor zijn overwegingen.

Vele jaren lang was Pieter ook ceremoniarius in onze kerk bij bijzondere en grote vieringen, zoals de viering van Witte Donderdag en de nachtmis en hoogmis met Kerstmis en Pasen. Deze vieringen moeten vlekkeloos en waardig verlopen; de puntjes moeten dan echt op de i en Pieter zorgde daar steeds voor. Hij maakte ook de omslagen voor het Kerst- en Paasprogramma en voor de vieringen in die tijd. Een aantal jaren is hij begeleider van de misdienaars geweest. Ook refereerde pastoor Steenvoorden aan de naam Petrus, die ROTS betekent, een naam waar je op kunt bouwen, de naam die Pieter ook met ere mag dragen.

Bij de uitreiking van de onderscheiding waren natuurlijk ook bloemen, een applaus en een ‘lang zal ze leven’. Hierna nam Pieter zelf nog even het woord en bedankte pastoor Steenvoorden en met name ook het koor, dat zo mooi had gezongen tijdens de viering en vooral ook twee van Pieters favoriete liederen: De vreugde voert ons naar dit Huis en Eternal Father strong to save. Na de viering was er een gezellig samenzijn achter in de kerk met koffie en iets lekkers.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.