6e zondag door het jaar

Eucharistieviering

Zaterdag 13 februari
10:30
Voorganger: vicaris-generaal A.J. van Deelen en mw E.M. Geelen p.w.

Locatie: H. Bartholomeuskerk Voorstraat 109 2685 EK Poeldijk

Toediening van het H.Vormsel

Het zijn besloten vieringen waarvoor 2 x 8 vormelingen en hun ouders zijn uitgenodigd.
Voor beide vieringen kan er dus niet gereserveerd worden.

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

De zin van het leven is er zin aan te geven.