• rkWestland
 • > Reserveren bezoek doordeweekse viering is niet meer NOODZAKELIJK

Reserveren bezoek doordeweekse viering is niet meer NOODZAKELIJK

Vrijdag 10 juli hebben de bisschoppen een nieuwe versie van het protocol ‘Kerkelijk leven op anderhalve meter’ gepubliceerd. In deze nieuwe versie zijn onder meer verruiming van de mogelijkheden voor het vieren van de sacramenten als doopsel, eerste communie en vormsel opgenomen. Verder zijn er nieuwe richtlijnen waar het gaat om reserveren en de gezondheidscheck bij bepaalde aantallen aanwezigen.

Voor vieringen tot 100 personen op een locatie hoeft vanaf heden niet meer vooraf gereserveerd te worden.

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

U bent van harte welkom bij de volgende vieringen:

maandag 13 juli 09.00 u Honselersdijk  
dinsdag 14 juli 09.00 u Monster  
woensdag 15 juli 09.00 u Wateringen  
donderdag 16 juli 09.00 u Honselersdijk  
vrijdag 17 juli 09.00 u Monster  
vrijdag 17 juli 19.00 u Naaldwijk  
         
maandag 20 juli 09.00 u Honselersdijk  
dinsdag 21 juli 09.00 u Monster  
woensdag 22 juli 09.00 u Wateringen  
donderdag 23 juli 09.00 u Honselersdijk  
vrijdag 24 juli 09.00 u Monster  
vrijdag 24 juli 19.00 u Naaldwijk  

PROTOCOL GELOVIGEN op de anderhalvemeter (nieuwe versie)

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Klik hier voor de volledige tekst van het Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter (versie 10 juli).

Liturgieviering

 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang.
 • Een cantor of enkele zangers kunnen zingen mits
      -  er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar,
         maar in een zigzag formatie;
      -  er een goede ventilatie is;
      -  er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst
         van de zangers wordt bijgehouden
      -  de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden
         nageleefd;
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.