• rkWestland
 • > Reserveren weekendvieringen Naaldwijk en Heenweg

Reserveren weekendvieringen Naaldwijk en Heenweg

Het reserveren via de website voor bezoek van een viering in één van onze parochies is op dit moment voor alle parochies niet meer noodzakelijk.

Een uitzondering is gemaakt voor:
•    de vieringen op zondagochtend in Naaldwijk, men verwacht daar meer dan 100 personen, en
•    de vieringen in de maand augustus voor de Heenweg, omdat daar maar 14 personen aanwezig kunnen zijn.

Reserveren viering in Heenweg en Naaldwijk:

Om bij een eventuele uitbraak snel te kunnen handelen is het toch fijn om naam en contactgegevens van de kerkbezoeker op een aanwezigheidslijst te hebben staan. Bij alle andere parochies is vooraf reserveren dus niet meer verplicht maar voor uzelf en anderen prettig om te weten dat u snel geïnformeerd zult worden wanneer er toch iemand ziek blijkt te zijn geweest. Om die reden kunt u daarvoor bij binnenkomst in de kerk altijd uw gegevens laten noteren.

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.


PROTOCOL GELOVIGEN

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Klik hier voor de volledige tekst van het Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter (versie 10 juli)

Liturgieviering

 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • U kunt bijdragen aan de collecte via een collectebus op een tafel bij de uitgang.
 • Een cantor of enkele zangers kunnen zingen mits
      -  er tussen elke zanger minimaal 1,5 meter afstand is, bij voorkeur niet achter elkaar,
         maar in een zigzag formatie;
      -  er een goede ventilatie is;
      -  er ten behoeve van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD een presentielijst
         van de zangers wordt bijgehouden
      -  de richtlijnen van het RIVM voor koren en zangensembles en voor ventilatie strikt worden
         nageleefd;
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.