Reserveren bezoek weekendviering

Voor deelneming aan een liturgieviering in het kerkgebouw dient u zich vooraf aan te melden en uw plaats te reserveren en registreren. Dit is mogelijk vanaf zondag 23 januari 13.00 uur tot zaterdag 29 januari 2022 17.00 uur voorafgaand aan het weekend door het invullen van een reserveringsformulier.

In verband met de geldende lockdown gelden de volgende strikte regels:

 • bij alle vieringen vóór 17.00 uur maximaal vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren.
 • vooraf verplicht reserveren (via reserveringsformulier)
 • dragen van mondkapje (geldt ook voor kinderen vanaf groep 6 van de basisschool)
 • er is alleen voorzang (één cantor of vier zangers) en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.
 • na 17.00 uur géén doordeweekse (zaterdag)avondvieringen, géén bijeenkomsten.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een viering mee te maken in de kerk vragen wij u om in principe maar voor één viering te reserveren.

Kies hier de viering waarvoor u een zitplaats wilt reserveren:

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering

 • Bij binnenkomst in de kerk zijn coördinatoren / gastvrouwen / gastheren aanwezig die een goed triage gesprek houden en de registratie bijhouden.
 • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
 • Looplijnen en vaste plaatsen in de kerk: eerst de zitplaatsen voorin de kerk en zo verder naar achteren. Bij het verlaten van de kerk zullen de mensen achterin de kerk als eerste vertrekken.
 • Voor alle vieringen vóór 17.00 uur geldt dat deze met het maximum aantal van vijftig aanwezigen, exclusief bedienaren, publiek toegankelijk blijven.
 • Verplicht dragen van een mondkapje bij betreden van, verplaatsen in of het verlaten van het kerkgebouw (geldt ook voor kinderen vanaf groep 6 van de basisschool).
 • Ontsmetten van de handen bij betreden van het kerkgebouw.
 • Er is alleen voorzang en er wordt niet meegezongen door gelovigen tijdens de viering.
 • Voorzang door één cantor of maximaal vier zangers, mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt.
 • Collecte: alleen tijdens de viering als er gebruik gemaakt wordt van een collectezak aan een stok of aan het eind van de viering bij de uitgang met een mandje of QR-code
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Wees niet bang, om bang te zijn.