Reserveren bezoek weekendviering

Voor deelneming aan een liturgieviering in het kerkgebouw dient u zich vooraf aan te melden en uw plaats te reserveren. Dit is mogelijk vanaf zondag 12.00 uur tot zaterdag 17.00 uur voorafgaand aan het weekend door het invullen van een reserveringsformulier.

Vanaf 26 juni 2021 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw is de capaciteit vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling. Dat wil zeggen dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in een kerk kunnen samenkomen (= de anderhalve meter capaciteit).

Kies hier de viering waarvoor u een zitplaats wilt reserveren:

PROTOCOL GELOVIGEN

Dit protocol is voor iedereen die naar de kerk komt om een viering bij te wonen of op een andere manier van het kerkgebouw gebruik te maken. Van u wordt gevraagd deze richtlijnen op te volgen zodat alle aanwezigen waardig en veilig samen kunnen vieren. Klik hier voor de volledige tekst van het Protocol Kerkelijk leven op anderhalve meter (versie 10 juli)

Alle maatregelen inzake de anderhalve meter regel hygiëne - handen reinigen bij binnenkomst van de kerk, hoesten en niezen in ellenboog, gebruik van papieren zakdoekjes - en gezondheid - bij verkoudheidsklachten en/of verhoging thuis blijven- dienen door alle betrokkenen strikt nageleefd te worden. Degenen die deelnemen aan vieringen doen dat op eigen risico.

Liturgieviering

  • U volgt bij binnenkomst de aanwijzingen voor plaatsing en bij het uitgaan de aanwijzingen om veilig naar de uitgang te gaan.
  • Het maximaal aantal aanwezigen wordt bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Dit geldt ook voor huwelijken en uitvaarten. Voor elk kerkgebouw is de capaciteit vastgesteld in een anderhalve meter-opstelling.
  • Gelovigen hoeven in de kerk geen mondkapje meer te dragen.
  • In plaats van vier mogen er maximaal twaalf koorzangers zingen mits strikte voorwaarden in acht worden genomen met betrekking tot onder meer afstand, ventilatie en spuien van de ruimte waar gezongen wordt.
  • Volkszang blijft voorlopig nog niet toegestaan en ook de bestaande hygiënemaatregelen blijven gehandhaafd.
  • Collecteren blijft zoals we dat de laatste tijd doen: bij de uitgang aan het eind van de viering.
  • Reserveren voor de weekendvieringen blijft gehandhaafd. Reserveren voor de doordeweekse vieringen wordt geschrapt.
Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Het woord "nee" maakt veel meer indruk als het wordt uitgesproken door mensen die ook "ja" kunnen zeggen.