De dinsdagochtend-viering gaat verdwijnen in ‘s-Gravenzande

05 december 2019 - Algemeen federatie nieuws

Zolang ons kerkgebouw bestaat is er al iedere dinsdagmorgen een eucharistieviering geweest met daarna gezellig koffiedrinken. Later werd dit afgewisseld met Woord- en communievieringen. Het bezoekersaantal was steeds rond de 25 mensen. Dit aantal werd steeds minder doordat ons mensen ontvielen en er geen nieuwe kerkgangers bij kwamen. In de laatste jaren varieerde het aantal van 6 tot 11 mensen.

Door het vertrek van pastor M. Straathof is de werkdruk op het huidige pastorale team erg groot geworden mede door de vele uitvaarten. Daarom is er in overleg met het pastorale team besloten om de dinsdagochtend vieringen in ’s-Gravenzande met ingang van januari 2020 te beëindigen. De vrijwilligers en bezoekers van deze dinsdaggroep bewaren mooie en gezellige herinneringen aan de vele dinsdagen samen.

Op verzoek willen we iedere eerste dinsdagmorgen van de maand om half 10 bij elkaar komen voor gezelligheid en een kopje koffie. Iedereen is dan van harte welkom. De vieringen in De Kreek op vrijdagmiddag gaan wel door. Dit is belangrijk omdat deze mensen niet in staat zijn om op zondagmorgen naar onze kerk te komen.

De werkgroep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Anderen begrijpen is kennis; uzelf begrijpen is verlichting.