Geslaagde cursisten AED in kerk 's-Gravenzande

16 januari 2017 -

Sinds januari 2017 hangt er in de O.L.Vrouw ten Hemelopnemingkerk in ‘s-Gravenzande een AED, een Automatische Electrische Defibrillator. De kosten voor deze aanschaf zijn betaald uit de opbrengst van de “kleine bazaar” in september 2016 en het tekort is aangevuld met gelden uit de kledingactie. Maar met het ophangen van een AED ben je er echter nog niet.

Er zijn 9 mensen bereid gevonden om een cursus BLS en AED te volgen. BLS staat voor Basic Life Support, voor de meeste mensen beter bekend als reanimeren. Deze personen hebben dinsdag 10 januari de cursus gedaan en een diploma behaald. Met de keuze van deze 9 personen is de kerk ervan verzekerd dat er altijd iemand in de kerk aanwezig is die in nood kan ingrijpen. Buiten deze 9 personen zijn er al 3 die in het bezit zijn van zo’n AED-diploma.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Zing elke dag minstens één lied. Zachtjes mag ook.