Marialof in ’s Gravenzande zondag 2 oktober

27 september 2016 -

Op zondag 2 oktober om 19.00 uur zal in de O.L. Vrouw ten Hemelopneming kerk te ‘s Gravenzande een Marialof zijn ter gelegenheid van de opening van de Mariamaand. Alle parochianen van de elf parochies van federatie Sint Franciscus zijn uitgenodigd om het lof mee te vieren. Pastor Straathof zal voorgaan in deze viering, waarin bekende Marialiederen gezongen zullen worden.

Naast tientallen feestdagen waarop een aspect van of een gebeurtenis uit het leven van Maria wordt gevierd, heeft de Katholieke Kerk ook twee maanden aan de Moeder Gods toegewijd: mei en oktober. De meimaand is bij uitstek de Mariamaand; oktober is de maand van de Rozenkrans, de eeuwenoude oefening van het 150 maal herhalen van het Mariagebed Weesgegroet.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Ieder ding is het uwe, ontbreekt u toch iets, dan kent u uw eigen rijkdom niet.