Ons breeje RK verleden (3) Wat beweegt ons eigenlijk?!

08 februari 2016 -

De parochie van ’s-Gravenzande (1947) gaat op zoek naar zijn verleden en (her)ontdekt zo de verbinding met de andere parochies binnen de parochiefederatie. Het archief van ’s-Gravenzande ligt verspreid in het Westland en de mensen die nog gevoel en weet hebben van ons verleden worden steeds ouder en zijn er straks niet meer! Vandaar onder andere het project “Ons breeje RK verleden”.

De zaken gaan snel. Zo snel dat ik te weinig informatie kan delen als ik slechts een keer per maand met een stukje kom. In de vorige aflevering hebben we stil gestaan bij archiveren. In het projectplan staat dit benoemd als de ‘blauwe lijn’. Archiveren is: de feiten verzamelen, ordenen en anderzijds is er de beleving, het gevoel wat er bij die feiten was. Hoe heeft iemand die geschiedenis ervaren, dat komt terug in de ‘rode lijn’. En de werkgroep die zich vooral met die kant bezig gaat houden is de werkgroep Rood.

Deze werkgroep Rood kwam medio december voor een eerste brainstormsessie bij elkaar. Feitelijk waren dat: Maurice Wubben, Aad van Zeijl, Nico Stijger en John van den Enden. Maurice en Aad kwamen via een ‘match’ op de Beursvloer Westland ons helpen en Nico komt omdat ik hem dat als collega van de Communicatiewerkgroep vroeg. Maurice kwam op de Beursvloer met een vraag naar mij toe. En Aad heb ik benaderd omdat hij bezig is met een onderzoek/boek met betrekking tot de geschiedenis van de Westlandse schuit en de scheepswerven in het Westland. Allemaal feiten. En als ik zo nog even doorga dan kan het zijn dat u afhaakt met het lezen van dit stukje. Want feiten zijn ook wat saai. Neen, het wordt pas interessant als we met elkaar gaan praten over wat ons in beweging brengt en wat ons nu enthousiast maakt om mee te helpen aan dit project van Ons breeje RK verleden.
In beweging komen (wat motiveert ons!?), Waar worden we enthousiast van en waar haken we van af? (Hoe beleven we het?!). Dat is het waar we ons met deze werkgroep Rood op richten: in kaart brengen wat de mensen binnen onze geloofsgemeenschap beweegt. Wat hen aantrekt en afstoot, hoe ze het geloof en onze breeje RK parochie beleven.

Bij de eerste kennismaking en de brainstorm hebben we een hoop informatie uitgewisseld over zaken waar wij hier warm voor lopen. Deels nog vaag, moeilijk vast te leggen in de notulen maar wel een erg leuke en interessante bijeenkomst met bevlogen mensen. Daar doe ik het voor! Waar doet u het voor?

Klik hier voor Ons breeje RK verleden (2) - archiveren

Klik hier voor Ons breeje RK verleden (1) - start

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.