Hoogfeest Maria ten Hemelopneming

Eucharistieviering

Woensdag 15 augustus
19:00
Voorganger: pastor I.M. Kwee
Koor: Vivace

Locatie: H. Machutus Choorstraat 105 2681 AR Monster

Op dit Mariafeest nodigt zij ons zelf uit om haar Zoon te volgen op zijn weg van recht en vrede. En dat betekent oog hebben voor de kleinen en kwetsbaren in ons midden.
Het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming vieren wij als parochiefederatie in deze feestelijke viering. Na afloop is er een lichtprocessie naar de Lourdesgrot.

 

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.