Maria tenhemelopneming

Eucharistieviering

Donderdag 15 augustus
19:00
Voorganger: pastoraal team
Koor: Vivace

Locatie: H. Machutuskerk Choorstraat 105 2681 AR Monster

Viering voor mensen uit al onze parochies bij gelegenheid van het Hoogfeest Maria Tenhemelopneming. Met een processie naar en langs de oudste Lourdesgrot van Nederland (achter de kerk) wordt de viering afgesloten.

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Een mens heeft twee oren en één mond om twee keer zoveel te luisteren als te praten.