diaken Ronald Dits

1. Wie bent u?     
Nou, je mag wel jij zeggen. Ik ben Ronald Dits, getrouwd met Ina en samen hebben wij één dochter, Joyce. We wonen in Barendrecht. Op 22 november 2008 ben ik tot diaken gewijd.  

2. Wat doet u dagelijks?    
Dat is teveel om op te noemen, maar natuurlijk liturgie voorbereiden en uitvoeren. Dit is voor de weekendvieringen, doopvieringen, huwelijksvieringen en uitvaarten. Daarnaast begeleid ik parochiebesturen en werkgroepen, organiseer gespreksavonden, overleg met collega’s (ook dominees) en bezoek ik parochianen en andere mensen.

3. Kunt u iets vertellen over het gezin waar u uit voortkomt?    
Mijn vader is een echte boerenzoon en mijn moeder een schippersdochter. Later is mijn vader ook binnenvaartschipper geweest. Ik heb drie jongere broers en we zijn opgegroeid in Rotterdam-Zuid.

4. Wat is uw ervaring als pastor?   
Die ervaring komt uit nog geen vier jaar diaken zijn, maar het is heel boeiend, waardevol en je krijgt van veel van de werkzaamheden kracht. Het kost natuurlijk ook energie, maar je krijgt dat ook weer terug. 

5. Wat is de kracht van de r.-k. Kerk?   
Als eerste zou ik willen antwoorden wat de kracht van ons geloof is. Zelf heb ik die ervaren als een diepe verbondenheid met Jezus én met de medemens. Daardoor kan dat geloof ons kracht geven en ons begeleiden op onze tocht door het leven. De kerk is een middel om deze boodschap bij elke mens te brengen. De kerk is dus geen doel op zich, maar een voertuig om de boodschap van Jezus te ontvangen en om ons gezamenlijk in te zetten voor een betere wereld, het rijk van God.  

6. Wat zou u veranderd willen zien in de kerk?    
De kerk bestaat ook uit tradities en die willen we graag behouden. Toch zou ik ook wat ruimte willen zien in onze manier van liturgie vieren. Behoud het goede en sta open voor het nieuwe. Het lijkt erop alsof eerbied aan God gelijk staat aan heel plechtig en statig liturgie vieren, terwijl het ook op een uitbundige en vrolijke manier kan.

7. Wat valt u het meest op in het Westland en bij de Westlanders?     
Eigenlijk zijn het net Rotterdammers, of is het andersom? In ieder geval: recht door zee en handen uit de mouwen. Ook valt het op dat Westlanders goed kunnen organiseren.

8. Wat voor werk zou u willen doen als u geen pastor was?     
Als ik even buiten mijn kaders mag gaan, ik zou dan heel graag muzikant willen zijn. Lekker drummen of bassen en muziek maken. Maar mijn vroegere baan: ingenieur in de chemische industrie was ook leuk.

9. Wat was uw eerste baantje?    
In de vakantie heb ik vroeger gewerkt in de haven, gewoon zakken sjouwen en schepen laden en lossen. Mijn eerste echte baan was elektrotechnisch tekenaar bij een adviesbureau.

10. Wat zijn uw hobby’s?     
Op dit moment volg ik een schildercursus, ik sport twee keer per week, ik lees graag (maar te weinig) en heel af en toe drummen.

11. Wat wilt u over vijf jaar bereikt hebben?      
Hier kan ik alleen iets vertellen over mijn persoonlijke ambitie en niet over de ambitie van onze kerk of van het pastoraal team. Over vijf jaar hoop ik een aantal activiteiten te hebben ontwikkeld, die waardevol zijn voor parochianen met opgroeiende kinderen. Dat kunnen gespreksavonden zijn of informatie-avonden.

12. Wat is uw favoriete bezigheid?     
Ik geniet enorm van doopvieringen, van gezinsvieringen, van rondleidingen door de kerk geven voor kinderen.

13. Altijd willen doen, maar nog niet gedaan? 
Een reis naar Israël.

14. Wat zou u de mensen in de parochie willen meegeven?   
Bij de uitvaart van pastor Jansen stond er in zijn boekje een tekst, die mij zeer aansprak. In het kort: ‘Leven is op weg zijn, leven is pelgrimeren; wanneer wij bij de Heer aankomen weten wij, de weg is het doel.’

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Waar welvaart heerst zonder matigheid, daar heerst geweld.