Financiën

Eén van de mogelijkheden die de parochiegemeenschap benut om haar inkomsten te verwerven is de actie KERKBALANS. Deze actie wordt elk jaar in de maand januari gehouden. Vooral door deze vrijwillige jaarlijkse kerkbijdragen maken we het met elkaar mogelijk dat het pastorale werk in elke parochie doorgaat en de gebouwen (kerk en pastorie) onderhouden kunnen worden. De werkgroep Kerkbijdrage vervult hierin een zeer belangrijke rol.

Heeft u de actie kerkbijdrage gemist of wenst u een extra bijdrage te leveren, dan is dat van harte welkom op één van de volgende rekeningen t.n.v. St. Josephparochie te Wateringen:

  • NL94 RABO 0156.693.909
  • NL57 INGB 0004.496.399

Tevens willen wij u erop wijzen dat giften aan goede doelen of Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) – en daarmee ook uw bijdrage aan de Kerkbalans – (deels) aftrekbaar zijn van de belastingen. Normale giften moeten jaarlijks een drempel (1% van het inkomen) overschrijden. Geeft u aan de kerk in een vorm van een 5-jaarlijkse lijfrente, is het geheel geschonken bedrag aftrekbaar van het inkomen (dan is er dus geen drempel). In voorgaande jaren diende dat via een notaris te verlopen en dat is vanaf 2014 niet meer noodzakelijk.

Heeft u vragen hierover neemt u dan contact op met de penningmeester van het parochiebestuur (T. van Luijk 06-23667381).

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Ieder ding is het uwe, ontbreekt u toch iets, dan kent u uw eigen rijkdom niet.