Parochiebestuur

Voorzitter Pastoor J. Steenvoorden
Vice-voorzitter Jos Raaphorst
Secretaris Kittie Lupker
Penningmeester Ted van Luijk
Lid Technische zaken John van der Sande
Lid Liturgie Els Zwinkels
Lid Catechese Elleke van der Knaap
Lid Diaconie Piet van Steekelenburg


Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van het financiële beleid en het beheer van de gebouwen. Voorts adviseert het Parochiebestuur over het pastorale beleid. Het Parochiebestuur bevordert samen met de pastores de ontwikkeling en uitvoering van het pastoraal beleid en de parochie activiteiten.

Uw eventuele bijdrage is van harte welkom op Rabobankreknr. NL48 RABO 0156 611 414

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Er is geen enkel lichaamsdeel dat, als het gebroken is, zoveel pijn doet als het hart.