Koren

Beatween
Dit "tussenkoor" is voor leden vanaf de leeftijd van 25  jaar. Beatween verzorgt indien mogelijk driemaal per 2 maanden, in samenspraak met de voorganger de inhoud en zang tijdens de viering. De repetitie is op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in parochiezaal "De Kolenkit".

Contactpersoon:
Mw. Kittie Zuidgeest
stuur een e-mail

Jubilate Deo
Dit koor is ontstaan uit de samenwerking van de parochiekoren “Soli Deo Gloria” en “Corona” van respectievelijk de St. Jan de Doper- en St. Josephparochie. Jubilate Deo is een vierstemmig koor en verleent onder leiding van de dirigent Jos Vranken haar muzikale medewerking aan de vieringen op zon- en feestdagen in afwisselend de St. Jan de Doper- en St. Josephkerk. Het repertoire is overwegend klassiek, maar ook hedendaagse Nederlandse en Engelse liederen worden gezongen.
Het koor repeteert elke dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur, met een koffiepauze, in de parochiezaal “de Kolenkit” aan dr Schaepmansstraat 10. Op verzoek zingt het koor ook bij uitvaartvieringen door de week. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom om kennis te komen maken en een keer mee te zingen.
Voor nadere inlichtingen bij de secretaris Ria Brekelmans.         

Corbulo is een enthousiast koor van jongeren tussen de 13 en 25 jaar die graag samen zingen, muziek en plezier maken. Wij hebben een vlotrepertoire, en repeteren iedere week op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in 'de Kolenkit' (parochiezaal van de St. Josephkerk). Voor de muzikale ondersteuning hebben we een combo, dat bestaat uit een toetsenist, een bassist, en een drummer. We verzorgen op zaterdagavond jongerenvieringen in de drie kerken in Wateringen en Kwintsheul. Daarnaast zijn er ook nog speciale vieringen zoals Kerstmis en Pasen. Ook zingen we wel eens in een tehuis of op andere locaties. We zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie JKW(JongerenKorenWestland). Daarbij hoort de jaarlijkse deelname en mede-organisatie van het jongerenkorenfestival in Poeldijk (winnaar in 2011) en Hemelvoetbalvaart waarbij we sportief en actief strijden tegen andere koren om de beste plaats op voetbalgebied. Een andere activiteit waar we graag aan meedoen is het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen waar we dan een heel weekend verblijven. Gezelligheid en muzikaliteit gaan bij ons dus prima samen!

Meer weten? Kijk op www.jkcorbulo.nl of neem contact op met het secretariaat:
Eveline van Marrewijk, stuur een e-mail

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

Wanhoop is onze grootste dwaling.