Christus Koning

Eucharistieviering

Zaterdag 24 november
19:00
Voorganger: pastor M.Th.J. Straathof
Koor: Corbulo

Locatie: St. Joseph dr. Schaepmanstraat 12 2291 SL Wateringen

Hoe ga JIJ om met naastenliefde? Op zaterdagavond 3 november en 24 november is het thema “Liefde is Koning” en zullen we het hebben over naastenliefde. In deze harde wereld vol egoïsme kun je met jouw naastenliefde deze wereld verbeteren. Met je hart, met goedheid, vriendelijkheid en dienstvaardigheid kun je beginnen aan een betere wereld!

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Zoals een mot een kleed opknaagt, zo verteert afgunst een mens.