,,Dan gaat u toch gewoon naar een andere priester’’

10 september 2016 -

De bekende mediapriester Antoine Bodar was op zondag 4 september te gast in Wateringen. Hij vierde de Eucharistie en hield een uitstekende, duidelijke preek over de lezingen van die dag. De Heilige Mis werd goed bezocht. Na afloop sprak hij over barmhartigheid en beantwoordde vragen. Bodar staat bekend om zijn kritische instelling waarmee hij niets en niemand zelfs de Paus niet ontziet. Hij prees paus Franciscus om de continuïteit waarmee hij de op behoud van de kerkelijke traditie gerichte lijn van zijn voorganger Benedictus XVI voortzet.

De stijl van de paus moest het echter ontgelden. Daarmee geeft de paus volgens Bodar een verkeerd voorbeeld zoals in het antwoord aan een Argentijnse vrouw, die klaagde dat de biechtvader haar een zonde niet wilde vergeven. ,,Dan gaat u toch gewoon naar een andere priester’’, antwoordde de paus. Dat tast volgens Bodar de leer van de Kerk aan. Bodar vindt trouwens dat alleen berouw niet voldoende is voor de vergeving van de zonde. ,,Een man, die zijn vrouw heeft geslagen moet haar eerst excuses aanbieden, vervolgens een bos bloemen geven en daarna een etentje aanbieden’’, zei de priester tot hilariteit van de aanwezigen.

Vrouwen, die meer invloed in de Kerk willen, kregen enige hoop. ,,Er is een commissie, die bestudeert of vrouwen diaken kunnen worden,’’ zei Bodar. ,,In het vroege christendom waren er vrouwelijke diakenen. Dat zou ook nu kunnen mits het diakenschap geen gewijd ambt is. De wijding  is, zoals paus Benedictus al eerder heeft uitgelegd, alleen aan de priester voorbehouden.’’ Bodar waarschuwde dat de stijl van paus Franciscus tot onduidelijkheid en verwarring kan leiden als zijn pontificaat te lang duurt. Diezelfde verwarring bestaat bij het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid, dat in 1870 is ingevoerd. ,,De paus is alleen onfeilbaar als hij ex cathedra (vanuit zijn zetel oftewel zijn ambt) een dogma uitvaardigt’’, zei Bodar. ,,Dat is sinds 1870 maar één keer gebeurd toen Paus Pius XII in 1950 het dogma van Maria ten Hemelopneming uitvaardigde’’.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.