Kringloopwinkel deelt geld uit aan diaconale projecten

02 mei 2013 -

De Kringloopwinkel Wateringen – Kwintsheul heeft op woensdag 1 mei onder grote belangstelling het bedrag van € 32.000,00 aan diaconale projecten van de deelnemende kerken mogen uitdelen.Voorzitter Albert Zuidgeest gaf in zijn openingswoord een beknopt overzicht over de gang van zaken van de Kringloopwinkel. Een reeds lang gekoesterde wens is het eind vorig jaar in vervulling gegaan. “We winkelen er nu enkele maanden en de resultaten zijn in ieder geval gunstig zo dat we ook dit jaar weer giften kunnen doneren aan Goede Doelen. Mede dank zij de inzet van al onze medewerksters en werkers hebben we dit jaar weer kunnen bereiken dat wij er zijn voor onze mede mensen.”

Het Missiecentrum Wateringen Kwintsheul kregen elk een cheque van € 1000,00.
De r.k.-parochie Sint Jan de Doper gaf haar bijdrage aan twee projecten van Stichting ILBM (stichting Internationaal Liefdadigheidsfonds, Steun en ontwikkeling van Bejaardenhuizen in Moskou).

Namens de protestantse kerk “de Lichtbron“ Wateringen werd de Stichting Vrienden MMMI (Medical Mission Ministries Intenational) blij gemaakt met een bijdrage voor medisch persoonlijke hulp in de krottenwijken van Rio Janeiro Brazilië. Maar ook Schuldhulpmaatje Westland mocht een cheque ontvangen.

De Sint Josephparochie had ook een project dicht bij huis uitgekozen: de Werkgroep Kerk & Samenleving Emmauskerk Leyweg Den Haag. Deze groep verleend hulp en steun in de breedste zin van het woord  aan de minder bedeelden onder ons. Voor de bouw van een kerk met gemeenschapshuis in Sao Paulo (Brazilië) werd ook een cheque uitgereikt.

De Hervormde Gemeente Wateringen droeg drie projecten aan: Stichting Community Service (Shelterbox). Elke box is een noodhulppakket met een familietent voor 10 mensen . Met deze kwaliteitstent en andere essentiële gebruiksvoorwerpen om te kunnen eten, drinken en slapen, kunnen mensen die dakloos geworden zijn door een (natuur-)ramp zich weer tijdelijk, zeg minimaal zes maanden redden. Als tweede project: Stichting Vrienden van de Kessler Stichting Den Haag (Opvang dak- en thuislozen, verzorging en begeleiden) en als derde project ging een bijdrage naar de Stichting Speciale Kinderhulp Honselersdijk. Deze stichting organiseert speciale vakantiekampen voor getraumatiseerde kinderen uit oorlogs-  gebieden in de leeftijd van 9 tot 13 jaar.

De Sint Andreas parochie in Kwintsheul gaf haar bijdrage aan het Platform Gehandicapten Westland ter ondersteuning en behoud van de strandrups en het project van Heulenaar en missionaris pater Wim van Paassen voor de kinderopvang in Kerala in India.

De projecten werden stuk voor stuk door een blije ontvanger van de cheque met woorden en/of beelden toegelicht. En als je dan door zo’n blij mens meegenomen wordt in zijn of haar project dan grijpt het je wel aan. Met nog meer dankbaarheid kijk je dan naar de inzet van de medemens die met zeer weinig middelen tot grote daden in staat is. We mogen blij en trots zijn dat we met het batig saldo uit de kringloopwinkel dergelijke projecten kunnen en mogen ondersteunen.

Stichting Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul is een samenwerkingsverband van de vijf kerkgemeenschappen in Wateringen-Kwintsheul. De netto opbrengsten uit de verkopen van de tweedehands spullen komt geheel ten goede aan goede doelen. De goede doelen worden ieder jaar opnieuw gekozen. Dankzij de gebrachte en gekochte spullen heeft de stichting de afgelopen vijftien jaar ruim 380.000 euro kunnen schenken aan goede doelen in binnen- en buitenland. U vindt de Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul aan De Gorzen 5 in Wateringen.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Een nederlaag is vaak een tijdelijke toestand. Pas door op te geven wordt hij permanent.