Kringloopwinkel Wateringen-Kwintsheul deelt geld uit aan goede doelen

31 mei 2012 -

Voor de zeventiende keer in haar bestaan heeft de Kringloopwinkel Wateringen & Kwintsheul geld kunnen uitdelen aan goede doelen. Tijdens een drukbezochte en warme avond in parochiezaal "de Kolenkit" op woensdag 30 mei 2012 werd bekend gemaakt wat het netto resultaat over 2011 was. De vijf deelnemende kerken hadden elk twee of drie doelen aangedragen. De Kringloopwinkel Wateringen & Kwintsheul bestaat sinds 1994. Elk jaar heeft men na aftrek van huisvestingskosten de nettowinst ter beschikking kunnen stellen aan projecten die de deelnemende kerken aandragen.

Het resultaat van € 32.000,-- over 2011 was ook nu weer voldoende om diverse projecten te kunnen honoreren. Daarnaast kreeg ook het Missiecentrum Wateringen en het Missiecentrum Kwintsheul elk € 1.000,-- om de missionarissen, broeders en zusters te ondersteunen bij o.a. hun vakantiebezoek aan het thuisfront of bij gelegenheid van hun verjaardag en/of andere feestelijke gebeurtenis.

De uitverkorene projecten hadden hun 'ambassadeur' gestuurd om een symbolische cheque in ontvangst te nemen. De ontvanger greep deze gelegenheid aan iets meer te vertellen over de bestemming van de gift. Stuk voor stuk boeiende verhalen waar je uren naar zou kunnen luisteren.
Onderstaand een overzicht van de projecten die dit jaar door de kerken uitgezocht waren:

Namens  St. Andreasparochie Kwintsheul
De Jarige Job Box wordt vanaf 2011 in het Westland uitgedeeld aan kinderen van minima, die gebruik maken van de voedselbank. De leeftijd van de kinderen is 4 tot 12 jaar. Zij ontvangen een doos met Food en Non Food om hun verjaardag een beetje kleur te geven. Dit project werd beloond met een cheque van € 2.000,-
Cordaid  Microkrediet. Driekwart van de arme mensen in Honduras woont op het platteland. Vooral mensen in het westen van Honduras, waar de bevolking grotendeels uit Lenca-indianen bestaat, is de armoede het grootst. Er is weinig werk en maar beperkte toegang tot microkrediet. Daarom werkt Cordaid Microkrediet samen met een lokale partner, die juist in dit gebied goed werk verricht. Een cheque van € 3.000,- valt hun ten deel.

Namens St. Jan de Doperparochie te Wateringen
Vanaf de oprichting in 1989 heeft de stichting MAKE A WISH –voorheen “Doe een wens”- voor vele kinderharten een wens in vervulling doen gaan. Deze wensen kunnen alleen maar uitgevoerd worden met de hulp van vele vrijwilligers en giften van derden. Een cheque van € 2.500, -
Het motto van de  Stichting KERALA is hulp van deur tot deur. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de Indiase zusters,  die zich bezig houden met de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap in Kerala. De stichting tracht haar doel te bereiken door het bijeenbrengen van gelden voor het bieden van zorg, dagactiviteiten, huisvesting, training, en scholing aan mensen met een verstandelijke handicap. Een cheque van € 3.500, -

Namens St Josephparochie te Wateringen
Zuster Celine in Kenia-Ruiru verricht  haar werkzaamheden door het verzorgen en onderhouden van ouderen en een toekomst te geven aan de jongeren uit de sloppenwijken van Ruiru aan de rand van Nairobi: een cheque van € 2.500, -
Ilke van Steekelenburg heeft zich aangesloten bij missiepost Blauwe zusters in Tanzania. Er is in het afgelopen jaar 2011 een dispensary geopend met als doel uit te breiden tot een ziekenhuis. De gezondheidszorg in Tanzania is bar slecht. Veel kinderen worden niet ouder dan 5 a 6 jaar. De slechte gezondheidzorg is o.a. te wijten aan de corruptie, geen gestructureerde gezondheidszorgstelsel, armoede, slechte voeding en een drastisch tekort aan voedsel en schoon drinkwater. Voor dit project een ondersteuning van  € 2.500, -

De St. Andreasparochie en de St. Josephparochie ondersteunen ook nog eens het project van het hospice Beukenrode in Naaldwijk met € 2000,-

Namens PKN de LICHTBRON te Wateringen
De diaconie van de protestantse kerk de Lichtbron heeft gekozen voor de Paardenberg. Dit is een diaconaal project in Den Haag, waar mensen “een luisterend oor” vinden, waar ze onderwijs in “de Nederlandse Taal” kunnen krijgen, waar ze geholpen worden met het invullen van formulieren, waar ze “een intake gesprek” kunnen krijgen voor de eventuele schuldhulpverlening, waar “een voedselbank” is….enz, enz. Dit project ontvangt een cheque van € 3.000,-
Zorgtuinderij Wateringen, dit is een dagopvang voor mensen die nog zelfstandig wonen maar waar geheugenverlies zijn intrede doet. Voor ondersteuning van diverse activiteiten een cheque van € 3000, -

Namens de Hervormde Gemeente te Wateringen
Lunchroom “Bijzonder” uit de Lier is in mei 2012 geopend aan de Lierweg. De medewerkers in de bediening zijn mensen met een verstandelijke beperking. In samenwerking met Stichting Ipse de Bruggen zijn deze medewerkers geselecteerd. Een aantal medewerkers helpen verdeeld over vier werkdagen in de bediening. Goed voor een ondersteuning met € 2.000,-
De Stichting Orion werd in1976 opgericht en werkt uitsluitend met vrijwilligers. Met bijdragen van particulieren voeren zij medische projecten uit in Ghana; ontwikkeling en ondersteuning van orthopedische projecten, schoon drinkwater ….enz, enz. Ook dit project verdient ondersteuning met  € 2.000,-
Swanenburghshofje te Gouda is een laagdrempelige interkerkelijke vrijwilligersorganisatie, die met een grote groep deskundige en betrokken vrijwilligers allerlei mensen met maatschappelijke en psychosociale problemen begeleidt.  € 2.000,-

Een lang gekoesterde wens gaat eind dit jaar in vervulling: alle activiteiten van de Kringloopwinkel worden onder één dak gebracht aan het Guldeland aan de Gorzen in Wateringen. Wij zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Bedachtzaamheid is gelijk een parachute. Het zorgt voor een bewuste vertraging zodat u meer opmerkt.