Laat het niet verdwijnen!!

22 maart 2015 -

In vele huiskamers van katholieke gezinnen staan en stonden beelden: een H. Hartbeeld, een Mariabeeld en andere heiligenbeelden. Kruisbeelden, spreuken borden, en andere afbeeldingen die religieus zijn. Laat het niet verloren gaan! We hopen deze voorwerpen te bewaren voor de toekomst. Hoe? Door ze eerst te verzamelen en daarna hopelijk ten toon te stellen in een nog op te richten museum in het Westland. Welkom zijn ook rozenkransen, prentjes, theelepeltjes met religieuze afbeelding enz. enz.

Ook communiefoto’s, doopfoto’s, en trouwfoto’s. Doopjurkjes en communiekleding. Kinderbijbels, missalen, gebedenboekjes, prentjes. En ook catechese materialen. U bent van harte welkom mee te denken. Voor meer informatie Elleke van der Knaap 0174-293822

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.