Lezing in teken van Dag van het Jodendom

05 december 2014 -

Vanaf 2008 is in katholiek Nederland een speciale Dag aan het Jodendom gewijd. De jaarlijkse Dag van het Jodendom is door de Nederlandse bisschoppen vastgesteld op 17 januari. Dit initiatief is een logisch uitvloeisel van het beleid dat de bisschoppen in de afgelopen twaalf jaar gevoerd hebben. Bovendien is in bisschoppelijke documenten als 'Levend uit dezelfde wortel' (1995) en 'Levend met eenzelfde hoop' (1999) stilgestaan bij de verbondenheid met Israël en de betekenis die de ontmoeting tussen joden en katholieken kan hebben. Ook hebben Paus Johannes Paulus II en paus Benedictus VXI herhaaldelijk de speciale betekenis van het jodendom voor de Kerk onderstreept. Paus Johannes Paulus II sprak in 1986 zijn joodse gehoor in Rome zelfs aan met 'onze oudere broers'.

Ook de Sint Jan de Doperparochie besteedt aandacht aan de Dag van het Jodendom. Op zondag 18 januari 2015 is er in het Parochiehuis van de Sint Jan de Doper een lezing door Ivo Galli, penningmeester van de Open Joodse Gemeente Klal-Israël - Delft en kenner van het jodendom.
Vorig jaar heeft hij op de Dag van het Jodendom een interessante en leerzame introductie op het jodendom gegeven in de synagoge van Delft.

Op zondag 18 januari om 14.30 uur geeft hij hieraan een vervolg. Na de lezing is er de mogelijkheid om onder het genot van een hapje en een drankje na te praten. U bent allen van harte uitgenodigd. Graag aanmelden bij het secretariaat van de St. Jan de Doper jandedoper@rkwestland.nl

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.