IN MEMORIAM Pater Ben Niekus S.C.J. (1936-2015)

03 november 2015 -

Ben werd als enigst kind geboren op 3 november 1936 te Bussum. Hij vond het jammer geen broers of zussen te hebben om wat met hun te kunnen delen of hen te kunnen bezoeken. Ben wilde graag priester worden en ging na de lagere school naar het Juvenaat te Bergen op Zoom. Zijn ouders volgden met veel belangstelling zijn opleiding tot priester. Ben speelde tijdens de schoolvakanties met zijn vrienden een marionettentheater en werden kinderen uit de buurt uitgenodigd om te komen kijken. Hij had een grote belangstelling voor toneel en muziek. Na het eindexamen in het Juvenaat ging Ben naar het noviciaat te Asten en legde daar zijn eerste kloostergeloften af op 8 september 1956. Daarna ging hij filosofie en theologie studeren te Liesbosch en Nijmegen. In deze jaren zette Ben zich ook met veel enthousiasme in voor “actie pop”. Dit was een poppenkast, opgezet door de fraters. De opbrengst hiervan ging naar onze missionarissen. Hiervoor heeft Ben vele teksten geschreven. Hij vertelde graag over deze tijd. Hij werd op 23 maart 1963 door Mgr. J. Bluijssen tot priester werd gewijd.

Na zijn wijding ging hij naar Amsterdam om daar zijn pastoraal jaar te doen. Na dit jaar ging hij MO Nederlands studeren en werd benoemd voor ons kleinseminarie het “Missiehuis Christus Koning” te Helmond. In september 1966 werd hij benoemd voor het seminarie voor late roepingen Huize St. Michael te Warnsveld. En een jaar later toen dit seminarie werd opgeheven werd hij leraar in ons St. Janscollege te Den Haag. In november 1967 slaagde Ben voor het examen MO Nederlands aan de Katholieke Leergangen te Tilburg.
Toen zijn vader zorg nodig had heeft Ben ervoor gezorgd dat hij in Den Haag kwam wonen in de buurt van het St. Jansklooster. Zo kon hij zijn vader makkelijker bezoeken en helpen als dit nodig was. Beiden hebben hiervan genoten. Zijn vele bezoekjes aan zijn vrienden, zo ook als hij op assistentie ging en tijdens de vakanties snorde hij met zijn onafscheidelijk brommertje het land rond tot zelfs in Finland.

Buiten zijn lessen aan het St. Janscollege was Ben nauw betrokken bij diverse theatergroepen en bewerkte hij ook enkele toneelstukken. Waar hij met veel plezier aan werkte. Zo kreeg hij in de loop der jaren contact en vriendschap met meerdere beroepsacteurs. Ondertussen werd hij lid van de redactie van SCJ-Contact en van de Commissie voor de Nederlandse vertaling van de nieuwe Constituties SCJ. Gedurende al deze jaren verleende hij assistentie in verschillende parochies, o.a. de H. Benedictus te Rijswijk, de H. Paulus en de Agnes in Den Haag.
Als laatste SCJ leraar verliet Ben in 1990 het St. Janscollege en ging toen deel uitmaken van het pastorale team te Wateringen. Met ingang van 1 juli 1991 werd hij benoemd tot parttime lid van het pastores-team van het dekenaat Westland en tot assistent te Wateringen en Kwintsheul. Op 1 juli 1994 werd hij benoemd tot assistent in de Bartholomeus parochie te Poeldijk.

Toen hij in juni 2006 ziek werd en een zware operatie onderging moest hij het rustiger aan doen. Hierna heeft hij nog enkele malen in het ziekenhuis gelegen en kwam zo op 15 februari 2008 naar ons kloosterverzorgingshuis het “St. Jozefklooster” te Nijmegen. Wel een beetje met tegenzin, want hij moest afscheid nemen van de voor hem zo vertrouwde omgeving, waar al zijn vrienden en kennissen woonden. Maar de goede verzorging en de aandacht die hij kreeg maakte dat hij zich hier gauw thuis voelde. Hij kon zich uitstekend vermaken met lezen en met al zijn videobanden. Ook kon hij uren genietent van klassieke muziek vooral luisterde naar Mozart zijn lievelingsmuziek. In de gesprekken die we met elkaar voerden kwam zijn eigen wil en mening sterk naar voren en reageerde hij soms fel als hij het er niet mee eens was.
Toen een aantal maanden geleden geconstateerd werd dat hij een ongeneeslijke ziekte had gaf hij zich over en zei, ‘och ik heb een mooie tijd gehad en daar ben ik dankbaar voor en wil geen verdere behandelingen meer’. Tot het einde toe toonde hij oprechte dankbaarheid voor alles wat men voor hem deed. Zondag 18 oktober ging Ben snel achteruit. Nog gesterkt door het sacrament van de zieken is hij rustig en vredig ingeslapen in het bijzijn van zijn dierbare.

Ben, bedankt voor de jaren dat je in ons midden was, bedankt voor je broederlijke liefde en vriendschap, bedankt ook voor de wijze waarop jij je leven samen met ons hebt gedeeld. Moge de goede Vader je nu troostend in de armen nemen, dat Hij je nu voorgoed de diepste geborgenheid schenkt. Rust nu maar in Gods eeuwige vreugde, Hij zal zeker met je zijn, want je bent echt welkom bij Hem. Op 23 oktober 2015 hebben wij in een plechtige Eucharistieviering afscheid van hem genomen en hem begraven op ons kloosterkerkhof in Nijmegen.

Communiteit St. Jozefklooster Nijmegen
Wim Halters

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

Het belangrijkste wat een vader voor zijn kinderen kan doen is van hun moeder te houden.