Pastoor Antoon Kortmann overleden

24 maart 2016 -
Op 24 maart 2016 is voorzien van het H. Sacrament der zieken, overleden de zeereerwaarde heer

Antonius Daniël Bernardus Kortmann, Priester van het bisdom Rotterdam, geboren op 10 februari 1931 te Boskoop en priester gewijd op 11 juni 1960.

Pastoor Kortmann was na zijn wijding achtereenvolgens kapelaan in de parochie H. Andreas te Kwintsheul (1960), kapelaan in de parochie HH. Petrus en Paulus te Maassluis (1962), kapelaan in de parochie Christus Koning te Rotterdam (1965) en vanaf 1973 pastoor in de parochie St. Jan de Doper in Wateringen. Op 24 juni 1999 – feestdag van St. Jan de Doper - ging hij met emeritaat en werd hem eervol ontslag verleend uit de gewone ambtsbediening van het bisdom Rotterdam.

Gelegenheid tot afscheid nemen, tevens gelegenheid tot condoleren, is op dinsdag 29 maart van 19.00 – 20.00 uur in de kerk St. Jan de Doper, Herenstraat 162 te Wateringen.

De eucharistieviering bij zijn uitvaart wordt gehouden op woensdag 30 maart om 13.30 uur in voornoemde kerk. Aansluitend zullen we hem begeleiden naar zijn laatste rustplaats op het parochiekerkhof. Hierna is er gelegenheid tot condoleren in de “Kastanjehof”, Kerkstraat 43/A in Kwintsheul.

Lees hier de rouwannonce

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is in niets te vergelijken met wat in ons ligt.