Vrijwilligers zijn 'de smeerolie' van de parochie

08 juli 2015 -

Op 28 juni 2015 was de Parochiekerk Sint Jan De Doper in Wateringen het middelpunt van het patroonsfeest. Een patroonsfeest dat voor een groot aantal vrijwilligers begon met het omtoveren van het kerkplein in een echt terras. Daarbij liet de zon zich van z'n beste kant zien. Toen het terras was ingericht en de kerkklokken hun werk hadden gedaan kon de Eucharistieviering, waarin pastor Straathof voorging en de Sint Janskoren zich van hun beste kant lieten horen, beginnen. In de overweging ging hij er niet aan voorbij, dat anno 2015 geloven niet vanzelfsprekend is. Maar voegde hij daar gelijk aan toe: 'We moeten blijven zoeken naar de goede richting. Want wachtend kom je nergens'. Bij dat zoeken en wachten is voor vrijwilligers een belangrijke taak weggelegd.

Aan het slot van de viering werden drie vrijwilligers, mw. J. Duijvestijn, mw. K. Wouters en mw. R. Hagebeek, gevraagd naar voren te komen. Voor de één, een gevoel van zie je wel ik dacht al zoiets, voor de ander een echte verrassing. Toen iedereen op het priesterkoor een plaatsje had gekregen kon de ceremonie van de uitreiking van de St. Janspenning beginnen.

Met de woorden "Vrijwilligers zijn 'de smeerolie' van de parochie" zette pastor Straathof de toon voor de uitreiking. "Zonder vrijwilligers loopt het parochieleven vast, is er geen parochieleven mogelijk. Een parochie 'leeft' van de inzet van vrijwilligers op vele gebieden. En het mooie van je inzetten voor de parochie is dat je groeien mag in geloof. Door je inzet wordt je gelovig, een gelovige, omdat je samen iets zichtbaar maakt van Gods Koninkrijk in 2015. Gods Koninkrijk is niet iets van de toekomst als je je moede hoofd hebt neergelegd, nee het begin van Gods Koninkrijk is nu als zichtbaar".

Na deze bemoedigende woorden kon het uitreiken van de St. Janspenning daadwerkelijk beginnen en werd het geduld van de drie vrijwilligers, die uitgenodigd waren naar voren te komen, niet langer op de proef gesteld. Als eerste kreeg mw. J. Duijvestijn de penning uitgereikt voor het vele werk dat zij jaarlijks, al heel veel jaren, op zich neemt bij het begeleiden van vormelingen. De tweede vrijwilliger die een penning kreeg uitgereikt was mw. K. Wouters voor haar jarenlange inzet op het terrein van catechese en haar wekelijkse inzet op het parochiesecretariaat. Als laatste kreeg mw. R. Hagebeek de penning uitgereikt voor het vele werk dat zij in alle rust, stilte en toewijding betekenisvol voor de parochianen van de St. Jan de Doperparochie doet. Met het opspelden van de draagspeld, het overhandigen van een bos bloemen en het applaus van de aanwezigen in de kerk werd de ceremonie afgesloten en konden de gezamenlijke koren het St. Janslied aanheffen. Nadat het laatste couplet had geklonken werden alle aanwezigen gevraagd het patroonsfeest, op het inmiddels tot terras omgetoverde kerkplein,  voort te zetten.

Op het terras was er voor iedereen koffie met gebak en kon iedereen de drie gedecoreerde vrijwilligers feliciteren. De zon liet het even afweten en er vielen een paar regendruppels. Even was het tot terras omgetoverde kerkplein, een terras van en voor parochianen, voor ontmoeting en even bijpraten. Bij het genieten van de overheerlijke lunch kreeg elke vrijwilliger een lot. Een lot dat kans gaf op een half opgebrande paaskaars uit een eerder jaar. Als oudste, met de Sint Janspenning gedecoreerde, vrijwilliger mocht dhr. C.van Ruijven het winnende lot trekken. Daarmee werd de fam. Boon de trotse eigenaar van de kaars. Tot slot werd dhr. T. de Kok door de vice-voorzitter van het parochiebestuur, namens de gehele parochiegemeenschap, bedankt voor zijn jarenlange trouwe inzet als koster. Zijn vervanging is nog niet helemaal geregeld. Wie meer wil weten over het werk van koster wordt uitgenodigd met het bestuur contact op te nemen. Iedereen verliet het tot terras omgetoverde kerkplein met een leuke attentie. Een attentie met zorg gemaakt, waarvan de opbrengst voor een goed doel is bestemd, en dat goed goede diensten kan bewijzen bij het vastleggen van herinneringen aan het patroonsfeest 2015.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.