St Elisabethparochie presenteert de jaarcijfers 2023

25 juni 2024 - Algemeen federatie nieuws, Wateringen

Het is voor de St. Elisabethparochie een goed gebruik om de jaarcijfers te delen met haar parochianen en andere betrokkenen. Transparantie is hierbij de rode draad. Zo houden we iedereen op de hoogte van het financiële reilen en zeilen van de St Elisabeth.

Het afgelopen jaar was een jaar met veel verschillende activiteiten voor de St Elisabeth parochie. Er zijn extra activiteiten georganiseerd in de St Josephkerk (onder andere lezingen, muziekuitvoeringen en toneel), er zijn vele gesprekken (o.a. hoorzittingen) geweest met parochianen over de voorgenomen onttrekking aan de eredienst en er was een afsluitende oudejaarsreceptie.

De inkomsten van de St Elisabeth parochie waren lager in vergelijking met 2022: lagere opbrengsten van collectes en kerkbalans, lagere huurinkomsten, gedeeltelijk gecompenseerd door hogere rente-inkomsten en opbrengsten uit beleggingen. De uitgaven van de St Elisabeth parochie waren hoger in vergelijking met 2022: veel hogere afdracht naar parochiefederatie en bisdom (€ 30.000), hogere energiekosten (inclusief voorschotten) en hogere kosten onroerend goed (energieadvies, kosten voorbereiding mogelijke verkoop St Josephkerk)

Het resultaat van de St Elisabeth parochie was uiteindelijk € 43.000 negatief.
Normaal gesproken is het resultaat van de St Elisabeth parochie positief, hier gaan we ook dit jaar weer mee aan de gang, een lagere afdracht aan de federatie en natuurlijk uw financiële steun zal hierbij belangrijk blijven.

Parochiebestuur St Elisabeth

foto: Unsplash - Chiara Daneluzzi

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.