Terugkomviering H. Vormsel: Wat doe JIJ met je geloof?

26 maart 2023 - Algemeen federatie nieuws

Op zaterdagavond 15 april komen de pas gevormden bij elkaar voor een afrondende (eet)activiteit. Aansluitend vieren zij samen met hun (groot)ouders en overige gezinsleden om 19.00 uur in de St. Jan de Doperkerk onder leiding van pastor Ad van Luijn en diaken Walther Burgering de Eucharistie. Een viering die openstaat voor alle parochianen. Corbulo zingt en het thema is: Wat doe jij met je geloof?

18 vormelingen startten de voorbereiding in november 2022. Op 11 februari 2023 werden zij allemaal gevormd door vicaris H. Flohr in de Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk in ’s Gravenzande. Een feestelijke gebeurtenis waarin de H. Geest over ons vaardig werd. Met het vormsel wordt bevestigd dat iedere jongere gelooft én dat hij/zij met dit geloof aan de slag wil gaan. Hun geloof handen en voeten geven in diaconale activiteiten als M-25 of deelnemen aan de gemeenschapsopbouwende bijeenkomsten van de tienergroep Rock Solid. Wat doe jij met je geloof?

15 april stellen we de vraag: zijn we niet allemaal leerlingen in Jezus’ school van liefde en toewijding, van moed, vrede en vreugde? En wat is het dan goed dat we weten dat we er niet alleen voor staan: dat er gelukkig mensen om ons heen zijn die een stukje meegaan en die steun en warmte geven. De eerste lezing vertelt hoe de eerste christenen hun bezit met elkaar deelden en eensgezind waren. Zo wordt het feest van Pasen concreet: in de liefde van zorgzame medemensen. Zo mogen we de levende Heer dicht bij ons weten. Juist waar mensen onder moeilijke omstandigheden elkaar tot steun zijn, voelen velen de hand van God. Dus ook in de vluchtelingenkampen, in de hongergebieden en bij de oorlogsslachtoffers is Hij aanwezig. Waar mensen in hoop en vertrouwen bidden, waar mensen zich in liefde voor elkaar inzetten, daar komt de kracht van Zijn verrijzenis ons te hulp.
Van harte welkom in deze bijzondere terugkomviering in de St. Jan de Doper!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Kies met uw hart. Uw verstand is om keuzes te begrijpen, niet om ze te maken.