Vredeswandeling in Wateringen

12 september 2021 - Algemeen federatie nieuws, Wateringen

Zaterdag 18 september wordt jong en oud uitgenodigd deel te nemen aan de Vredeswandeling, georganiseerd door de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen (BOV), een samenwerkingscomité van de Wateringse kerken. Met het thema van deze wandeling, “Inclusief samenleven”, wil de BOV van harte onderstrepen dat uitsluiting not done is in onze huidige tijd en samenleving. Gesprek over diversiteit en ‘erbij horen’ is noodzakelijk om een goed samen-leven mogelijk te maken.
Inloop voor deze vredeswandeling is vanaf 18.15 uur bij De Lichtbron, Pieter van der Plasstraat 3 in Wateringen. De muzikale aftrap wordt om 18.30 uur verzorgd door leden van het koor Memento onder leiding van Ton Willemsen. De route loopt langs de verschillende christelijke en islamitische gebedshuizen die Wateringen rijk is. Deelname is gratis, aanmelding vooraf is niet noodzakelijk maar wel fijn in verband met het indelen van de wandelgroepen.

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te horen of te worden uitgesloten. Sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting lijkt diep verankerd in onze maatschappij te liggen. Maar er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Daarom kiest de landelijke vredesorganisatie PAX voor ‘inclusief samenleven’ als thema van de Vredesweek. De BOV verzorgt de aftrap van de Vredesweek in Wateringen met deze vredeswandeling.

Inclusieve wandeling
De BOV organiseert een paar keer per jaar een activiteit die past binnen de groeiende samenwerking van de diverse Wateringse kerken (protestants, katholiek en evangelisch). Het meest in het oog springend is de tweejaarlijkse openluchtviering met Pinksteren in het Hofpark. Daarnaast besteedt de BOV aandacht aan de Vredesweek (18-26 september 2021) en de Gebedsweek voor de Eenheid van de christelijke kerken (16-23 januari 2022). Dit jaar is de Moskeevereniging ICCWateringen onderdeel van de inclusieve wandeling.

Programma
18.00 uur   inloop in De Lichtbron, Pieter van der Plasstraat 3 in Wateringen
18.15 uur   opening en muziek van Memento
18.30 uur   groepen vertrekken voor de wandeling. Onderweg is er muziek, zijn er verhalen en gedichten, doen we iets creatiefs en we maken kennis met de diverse geloofsgenootschappen in Wateringen
20.15 uur   afsluiting met het samen maken van een vredeskunstwerk (hapje en een drankje).

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.