Vredesweeklezing met Ds. Bram Grandia: Is oorlog soms gerechtvaardigd?

14 september 2022 - Algemeen federatie nieuws, Wateringen

Donderdag 22 september houdt ds. Bram Grandia om 20 uur een lezing over de onmogelijkheid van een rechtvaardige oorlog. Als mens en als christen moet je tégen oorlog zijn. Zeker nu Rusland Oekraïne is binnengevallen voelen we dat oorlog aan de grenzen van Europa ons allemaal aangaat. Dus moeten we ons ook extra inzetten om vrede te bewerkstelligen. Grandia doet dit al tientallen jaren en neemt ons mee in zijn oorlogs- en vredeservaringen én in zijn passie voor een wereld vol vrede. Hij was jarenlang lid van de Theologische Werkgroep van Kerk en Vrede, 18 jaar hoofd van het IKON pastoraat en is tegenwoordig zelfstandig pastor, theoloog en columnist.

De lezing wordt gehouden in de St. Jan de Doperkerk, Herenstraat 162, Wateringen en is georganiseerd door de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen van de verscheidene kerken in Wateringen. Vooraf aan de lezing is er om 19.00 uur een korte gebedsdienst met als thema ‘generatie vrede’. Voorgangers: ds. Jan Henzen, Marcel Lie (VEMK) en diaken Walther Burgering, we luisteren naar teksten, zingen liederen en bidden voor vrede. U bent van harte welkom.

“Nadenken over vrede en vrede beijveren”, zegt Grandia, “is van alle generaties, maar de jongste generatie heeft nog geen ‘oorlogservaring’. Dat is bijzonder. Ouderen kunnen nog terugvallen op eigen waarneming of verhalen van hun ouders, maar jonge mensen niet. Met het binnenvallen en bezetten van delen van Oekraïne door Rusland komt voor hen de oorlog dichtbij. Wat dit voor hen betekent, daarover moeten we in gesprek.”

Vrede is niet vanzelfsprekend
Van Jemen en Palestina tot Zuid-Soedan en Oekraïne: oorlog en geweld raakt mensen overal ter wereld. Het gewapende conflict drijft miljoenen mensen op de vlucht, maakt ongelijkheid groter en werkt de klimaatcrisis in de hand. De oorlog in Oekraïne laat ons in 2022 beseffen dat vrede geen vanzelfsprekendheid is, maar een gezamenlijk project waar élke dag aan moet worden gebouwd. Zeker in een tijd waarin de wereld om ons heen snel verandert, nieuwe dreigingen op ons afkomen en grote vraagstukken over veiligheid op tafel liggen. ‘Generatie Vrede’ moet van zich laten horen!  

Vredesbeweging verbindt jong en oud
‘Generatie Vrede’ verenigt burgers die in actie willen komen voor vrede, over grenzen en dwars door verschillen in huidskleur, gender en klasse heen. Van de generatie die zich nog herinnert hoe mensen massaal de straat op gingen tegen kernwapens, tot een nieuwe generatie jongeren die zich steeds meer zorgen maken over hún toekomst. De vredesbeweging anno 2022 verbindt jong en oud in een gezamenlijke missie voor een vreedzame wereld. Zij gelooft dat toekomst begint met een sterke democratie, geweldloos verzet en oprechte ontmoetingen tussen mensen om conflict te voorkomen. Ze eist politieke actie, organiseert dialoog tussen strijdende partijen en staan op voor de mensen die de dupe zijn van militaire acties.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

De enige stem met diepgang is de stilte.