Wateringse parochies gaan fuseren

22 december 2018 - Algemeen federatie nieuws, Wateringen

Mgr. Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam, heeft ingestemd met het verzoek - van beide parochiebesturen - om te komen tot een fusie van de Wateringse parochies Sint Jan de Doper en Sint Joseph. Met ingang van 1 januari 2019 krijgen de twee geloofsgemeenschappen één parochiebestuur dat volledig zal bestaan uit leden van de huidige besturen.

Beide kerken, de Sint Josephkerk (Schaepmanstaat) en de Sint Jan de Doperkerk (Herenstraat) gaan dan, als lid van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin, verder binnen één parochie met een nieuwe naam: Sint Elisabeth. De naam Elisabeth is bewust gekozen. Zij is de moeder van Johannes de Doper en de (aangetrouwde) nicht van Jozef en vormt zo de verbinding tussen de twee gemeenschappen.

De kerken die overigens hun eigen naam behouden, kunnen dankzij de bundeling van de bestuurskracht de energie van de vele vrijwilligers nog beter inzetten om zodoende blijvend samen te vieren, te leren en te dienen, te rouwen en te trouwen.

 

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Poeldijk

Wie door velen wordt gevreesd, heeft velen te vrezen.