Week van Gebed voor de Eenheid 2017 in Wateringen

10 januari 2017 -

De Week van gebed voor de eenheid, met als thema ’jouw hand, mijn glimlach’ wordt in Wateringen gevierd op zondag 22 januari om 9.30 uur in de PKN-kerk de Lichtbron, Pieter van der Plasstraat 3 in Wateringen.

Kerken in Duitsland hebben materiaal aangedragen voor deze gebedsweek. Zij hebben het thema ‘verzoening’ centraal gesteld en blikken terug op 500 jaar Reformatie. Het beeldmerk op de poster laat handen zien die naar elkaar reiken, uitgestoken en aanvaard; het wil de onderlinge verbondenheid tot uitdrukking brengen. De tekst komt uit 2 Korintiers 5:14-20 waarin wordt gesproken over de liefde van Christus die ons mensen geen rust laat.

Met dominee Jantine van Iersel-Veenhof, voorganger Marcel Lie van de VEMK (Volle  Evangelie Maranatha Kerk), Elleke van der Knaap van de katholieke kerk en enkele leden van de Begeleidingsgroep Oecumenische Vieringen hebben we deze dienst voorbereid. Muziek is er van het Anklung koor van de VEMK en daarnaast zal het gelegenheidskoor, samengesteld uit alle kerken van Wateringen en Kwintsheul in deze dienst zingen.

Tenslotte zal bij deze dienst voedsel ingezameld worden voor de Voedselbank Westland. U mag zelf iets meenemen zoals macaroni, rijst, shampoo, wasmiddel, tandpasta, ketchup, meel etc. of u mag ook een financiële bijdrage leveren in de collectie die op deze dag wordt gehouden. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij een kop koffie of thee met wat lekkers.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Heenweg

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.