Wereldziekendag, Maria van Lourdes en start bedevaartseizoen

04 februari 2018 - Algemeen federatie nieuws

De boodschap van Paus Franciscus voor Wereldziekendag, die sinds 1992 op initiatief van Paus Johannes Paulus II jaarlijks op 11 februari plaatsvindt, staat dit jaar in het teken van de strijd tegen de commercialisering van de gezondheidszorg. De Paus stelt Maria als voorbeeld voor de zorg aan zieken en onderstreept dat lijden nooit het laatste woord heeft. Parochies en gemeenschappen hebben de opdracht om te helen en moeten zieken en kwetsbare mensen in dit proces in het middelpunt plaatsen.

Op de feestdag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes (11 februari) wordt in de hele katholieke kerk op 11 februari speciaal voor zieken gebeden. Ieder jaar wordt er een bijzondere plaats aangewezen waar de centrale viering van Wereldziekendag plaatsvindt. Meestal zijn dit Mariabedevaartsoorden ergens op de wereld. In de Sint Jan de Doperkerk in Wateringen vinden we prachtige gebrandschilderde ramen van Lourdes en Kevelaer. Op die plek willen we aandacht geven aan Wereldziekendag, Onze Lieve Vrouw van Lourdes, en allen die op bedevaart gaan, in het bijzonder voor hen die meegaan naar Israël of een andere bedevaartsplaats.

Wij nodigen u allen uit voor deze viering op zondag 11 februari 2017 om 09.30 uur in de Sint Jan de Doperkerk, Herenstraat 164 te Wateringen. Deze viering valt samen met de opening van het bedevaartseizoen. Na afloop is er gelegenheid een kopje koffie te drinken.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.