Zingt mensen bij het ochtendgloren, dat ge geboren zijt uit licht!

31 augustus 2015 -

“Zingt mensen bij het ochtendgloren, dat ge geboren zijt uit licht!” Dit is de eerste zin van een prachtig lied, dat op het repertoire staat van de koren “Corona” in de Josephparochie en “Soli Deo gloria” in de parochie van Sint Jan de Doper. In de komende weken repeteert “Corona” op dinsdagmoren en “SDG” op donderdagmorgen, steeds om negen uur. Op dinsdag in de parochiezaal “De Kolenkit” en op donderdag in de zaal van de pastorie. De bijeenkomst wordt onderbroken voor een kop koffie en eindigt om ongeveer hal elf.

De deelnemers zijn in meerderheid niet meer werkzaam in firma of bedrijf, dat blijkt wel uit het tijdstip. Het geeft ook een beetje de leeftijd aan van de deelnemers! Zullen we zeggen: “Vijfenvijftig-plus”? Nu kunnen we op beide ochtenden nog heel goed een paar mensen gebruiken. Mannen of vrouwen, maakt niet uit! Nooit gezongen? Geeft ook niet! Wel ervaren zanger of zangeres? Nog beter!

Nu weten we best, dat de eerste stap vaak de moeilijkste is! Dus, als u daar een beetje tegenop ziet, schiet dan op zondag na de dienst een van de koorleden aan en spreek af, dat u samen met die persoon de eerste keer naar de repetitie komt! U zult zien, dat u er geen spijt van krijgt! Het repertoire loopt uiteen van Russisch, via Latijns naar Nederlands en andere talen! En, o ja, we zingen niet per sé elke zondag, dus een vrij weekendje zit er heus nog wel in!

Trouwens we hebben koorleden, die zomaar een paar weken op pad gaan met de boot of caravan! Dan moeten ze zich wel opnieuw even voorstellen, als ze zich weer bij het koor melden! We kijken uit naar uw eerste bezoek!

Namens de beide koren,
Jos Vranken

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van ’s-Gravenzande

Wat achter ons ligt en wat voor ons ligt is in niets te vergelijken met wat in ons ligt.