Beter het niet volmaakte in eenheid, dan het perfekte in onmin.