Koren

Gemengd koor

Het gemengd koor van de Zangkoren "Deo Sacrum" bestaat uit twee delen, te weten het dameskoor en het herenkoor. Er wordt zowel gescheiden, als gezamenlijk opgetreden.

Dameskoor
Deze koorgroep verzorgt in principe zelfstandig één viering per maand.
De dames repeteren wekelijks op maandagavond, vanaf 19:30 of 20:00. Als het programma daarom vraagt (uitvoering van grotere missen in de weekendvieringen en de Kerst- en Paas-periode) repeteren de dames samen met de heren op vrijdagavond.
Het repertoire bevat muziek in zowel de Nederlandse als Latijnse taal ten behoeve van de diensten in de kerk. Daarnaast bevat het repertoire nog een aantal wereldlijke werken in diverse talen.

Herenkoor
Ook de heren verzorgen in principe zelfstandig één viering per maand.
Net als de dames repeteren de heren ook wekelijks, maar dan op vrijdagavond, vanaf 19:30 uur. Als het programma daarom vraagt repeteren de heren met de dames op woensdagavond.
Het repertoire van het herenkoor bevat naast de muziek in de Nederlandse en Latijnse taal ook gregoriaans ten behoeve van de diensten in de kerk. Ook het herenkoor heeft nog een aantal wereldlijke werken in het repertoire.

Kamerkoor
Het kamerkoor van de Zangkoren "Deo Sacrum" in Poeldijk werd in mei 1984 opgericht door de toenmalige dirigent van de Zangkoren "Deo Sacrum", de heer Jos Vranken jr. Het bood - en biedt nog steeds - mensen die op hoger niveau willen zingen hiertoe de gelegenheid.
Het repertoire van het kamerkoor bestaat uit koormuziek van Middeleeuwen tot heden, zowel religieus als profaan, met of zonder instrumentale begeleiding. De nadruk ligt op de romantische en hedendaagse koormuziek.
Het ledental van het kamerkoor ligt momenteel rond de zestien en jaarlijks worden enkele concerten gegeven, waaronder in ieder geval een kerstconcert in een van de Westlandse plaatsen.
Het kamerkoor repeteert op donderdagavond, van 20:15 tot 22:15 uur, in 'de Leuningjes' te Poeldijk.

Het "Poeldijks Jongerenkoor" (P.J.K.) is een onmisbare schakel in de doorstroming van kinderkoor naar gemengd koor.
De bijzondere plaats van het P.J.K. wordt mede gemarkeerd door het feit dat het begeleid wordt door een combo.
Het P.J.K. repeteert wekelijks op dinsdagavond (vanaf acht uur) en verzorgt muzikaal één keer per maand op zaterdag een jongerendienst in de kerk van de H. Bartholomeus. Daarnaast treedt het P.J.K. ook op bij andere gelegenheden binnen en buiten Poeldijk.
Het P.J.K. is aangesloten bij de "Jongerenkoren Westland" (J.K.W.) en houdt in dat verband contact met de andere jongerenkoren in het Westland. Samen met deze J.K.W. worden jaarlijks activiteiten georganiseerd.
Ook nam het P.J.K. deel aan diverse festivals, waaronder het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen.

Vrouwenschola Zangkoren "Deo Sacrum"
De vrouwenschola is opgericht in 2001 en bestaat momenteel uit acht leden. Zij zingen Gregoriaanse gezangen.
De definitie van het Gregoriaans is: ‘Eerste West-Europese eenstemmige zangstijl op Latijnse tekst’.
De repetities werden vooral in de beginjaren na de oprichting ondersteund met theoretische kennis uit het cursusboek ‘Gregoriaans zingen, een handreiking’, van Jacqueline Elemans.
De schola heeft inmiddels zo’n honderd verschillende gezangen in haar verzamelband, die tot verschillende stijlen behoren. Zo is daar o.a. de ‘hymne’, waarbij de melodie vrijwel voortdurend van toonhoogte verandert en het ‘recitatief’, het zingend spreken. Bij het ‘alleluia’ spreekt men van een sterk versierd gezang.

Requiem Perosi Project Koor
In Poeldijk bestaat nog altijd de traditie van de latijnstalige uitvaart, waarbij het Requiem van Don Lorenzo Perosi wordt gezongen.
In verschillende andere kerken in het Westland was dat evenzeer het geval, maar naar wij menen te weten is daar die traditie daar niet langer levend.
Sommige gangbare dingen worden eerst oud en daarna een te koesteren traditionele gebeurtenis.
Na jaren van nieuwe stromingen en meningen, is het zingen van Perosi bij uitvaarten tot een bijzonderheid geworden.
De laatste tijd neemt de belangstelling voor de latijnstalige liturgie toe en wordt ook van kerkelijke zijde het gebruik van Latijn wederom gestimuleerd.
De jongere mensen van vandaag hebben daarbij een grotere belangstelling voor mystiek en de vormgeving van liturgische bijeenkomsten.
Vervolgens trekken rond een uitvaart twee bijzondere aspecten de aandacht:
- de aanwezigheid van veel rand- en buitenkerkelijke mensen in de kerkdienst
- onvermogen en gêne om actief mee te zingen

In Poeldijk leefde in 2009 de gedachte om in bredere zin de traditie van het zingen van de latijnstalige Requiem en in het bijzonder de toonzetting van Don Lorenzo Perosi zeker te stellen en nieuw leven in te blazen.
Daarom heeft dirigent en bestuur van de Zangkoren “Deo Sacrum” die mensen proberen te interesseren om het Requiem van Perosi mee te zingen.
Bij die uitnodiging gaan we er van uit, dat u en uw stem nog behoorlijk “mee kunnen”. U hoeft de mis echter [nog] niet te kennen! Uw enthousiasme is het belangrijkste.
Wat we niet willen is mensen van het ene koor weghalen om elders te gaan zingen: we bedoelen het als een plus, als een extra.
Concreet is de gedachte om één of enkele repetities te organiseren, zodat de deelnemers de mis kennen en enkele, bij een uitvaart gangbare, gezangen en motetten aan te leren, waardoor een basisrepertoire ontstaat.
Vervolgens bieden we de mogelijkheid van de latijnstalige uitvaart aan, aan kerken en uitvaartondernemers, op de eerste plaats in het Westland.
Mail ons, als u interesse hebt & vertel het verhaal aan collega-zangers die wij niet bereiken en nodig ze uit.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Hoek van Holland

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.