Over parochie H. Andreas

De R.K. Parochie Sint Andreas is een Rooms Katholieke parochiegemeenschap in Kwintsheul, en dateert van 10 september 1890. Een eerste mijlpaal op weg naar zelfstandigheid was de instelling van een armbestuur voor de Heulse katholieken in 1853. In 1870 volgde de bouw van een houten hulpkerk, die werd toegewijd aan Sint Andreas.

Ontdek de parochie

Actueel parochie nieuws

Opening_OMD_Andreas_2018.jpg
15 sep. 2018 16:24

Westlandse opening Open Monumentendag in Kwintsheul

Vrijdagavond 7 september was de Andreaskerk in Kwintsheul even het centrum van het Westland. De Westlandse opening van de Open Monumentendagen in onze regio vond plaats in de Sint Andreaskerk die dit jaar een jubileum viert 125 jaar. En dit jaar was de ope

Andreaskerk_1913.jpg
2 sep. 2018 10:57

Open Monumentendag en 125 jaar kerk en parochieleven in Kwintsheul

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Heulse Andreaskerk dit jaar een jubileum viert. Op 21 september 1893 werd de in tien maanden gebouwde kerk door Mgr. Bottemanne geconsacreerd en het altaar ingewijd waarna de Heulse parochie haar nieuwe kerk op 1 oktober 1

pastoraat_in_stelling.jpg
4 aug. 2018 17:08

Exemplaren boekje 'Pastoraat in Stelling' gratis mee te nemen

Drie jaar geleden verscheen van de hand van diaken Walther Burgering een boekje over de zoektocht van onze rooms katholieke kerk naar een andere invulling van de kerkelijke praktijk. Onder de titel

vormsel.jpg
25 mei 2018 19:42

Informatie avond H. Vormsel 2019 voor Kwintsheul en Wateringen

Op woensdagavond 6 juni vindt er een informatieavond plaats over het H. Vormsel in de parochiezaal van de Sint Josephkerk Dr. Schaepmanstraat 10 te Wateringen.Voor deze bijeenkomst worden alle ouders uitgenodigd wiens kind in 2014 hun 1e H. Communi

A._van_Lottom_portret2.jpg
11 apr. 2018 09:53

Als muren toch eens konden lezen en schrijven…..

1893 moet bij veel Heulenaars in het geheugen gegrift staan op 9 februari van dat jaar werd begonnen met metselen nadat eerst 414 heipalen van ruim 5 meter lengte voor de kerk en 7 meter lengte voor de toren de grond in waren gegaan. Niet veel later 16 m

 

Interessante sites en acties

Er is op deze wereld genoeg voor iedereen, maar er is niet genoeg voor een ieders hebzucht.