Over parochie H.H. Martelaren van Gorcum

De parochie in De Lier telt ongeveer 3800 geregistreerde katholieken (ongeveer 1/3 deel van de Lierse bevolking). In 2010 is het 81-jaar geleden dat de parochie een eigen pastoor kreeg. Voor die tijd was de in 1872 gebouwde kerk aan het riviertje De Lee een bijkerk van Naaldwijk.

Ontdek de parochie

Belangrijk federatienieuws

welkom_in_deze_parochiekerk.jpg
20 juni 2022

Mededeling Rooms-Katholieke Kerk over coronamaatregelen

De RoomsKatholieke bisschoppen hebben besloten om enkele maatregelen die in verband met corona nog voor de vieringen van de liturgie golden voor dit moment, met ingang van 17 juni, te schrappen.Het betreft de regels voor de uitreiking van de com

bisdomwapen.gif
18 juni 2022

Brief van de bisschop over uitbreiding pastoraal team

Aan de parochianen van de parochiefederatie St Franciscus, tussen duin en tuinGeachte parochianen, dames en heren,Ik vraag graag uw gewaardeerde aandacht voor een belangrijke mededeling met betrekking tot het pastoraal team van uw paro

Actueel parochie nieuws

Tour_of_Faith_Westland_24_april_2022.jpg
30 apr. 2022 15:15

Tour of Faith op de 2e zondag van Pasen in het Westland

Op zondag 24 april vond de Tour of Faith plaats in de kerk van de HH. Martelaren van Gorcum in De Lier. Diaken Walther Burgering heet de bisschop en de deelnemers welkom. Onder hen is ook rector Broeders van Vronesteyn die samen met de bisschop deze middag

Kerstmeeting_AFGELAST.jpg
6 dec. 2021 14:39

Kerstmeeting De Lier G E A N N U L E E R D

De veelbelovende Kerstmeeting die dit jaar middels een wandeling door de vier Lierse kerken zou plaatsvinden hebben we helaas met pijn in ons hart moeten cancellen om redenen u wel bekend.Gelukkig is er een opname gemaakt en wordt de Kerst

opening_kerkplein_De_Lier_210801.jpg
2 aug. 2021 13:58

Vernieuwd kerkplein in De Lier officieel geopend

Op zondag 1 augustus heeft pastoor Steenvoorden met het hijsen van de vlag het vernieuwde kerkplein voor de HH Martelaren van Gorcum kerk in De Lier geopend. Het opknappen van het plein en de bijbehorende tuin is financieel mogelijk geworden door de opbreng

pinksterloop2021.jpg
22 mei 2021 10:35

Pinksterloop in De Lier

Op 23 mei organiseren de Lierse kerken een Pinksterloop. Dit is een sponsorloop voor Lierse kinderen in de basisschoolleeftijd. Er wordt gelopen in groepen van 12 kinderen (net als de leerlingen van Jezus) tegelijk met één begeleider. Rekening

Goede_Vrijdag.png
3 apr. 2021 09:34

Bloemenhulde op Goede Vrijdag in De Lier

Op de tweede dag van het Paastridium gedenken we het lijden en sterven van Jezus Christus. In de kerk is de godslamp gedoofd omdat het Lichaam van Christus in het tabernakel afwezig is. Het altaar is op deze dag volledig kaal het kruis de kandelaren en de

 

Interessante sites en acties

Zing elke dag minstens één lied. Zachtjes mag ook.