11e zondag door het jaar

Woord- en Communieviering

Zaterdag 16 juni
19:00
Voorganger: mw E.M. Geelen p.w.
Koor: kinderkoor Mojeko

Locatie: H. Bartholomeus Voorstraat 109 2685 EK Poeldijk

Het thema van deze jongerenviering is “Onvoorstelbare groeikracht”.
Een piepklein zaadje kan uitgroeien tot een bloem, een struik of een enorme boom. Dat lijkt bijna vanzelf te gaan. Waar komt die groeikracht vandaan en wat is onze rol? In deze viering horen we hier meer over.
Voorafgaand aan de viering komen de jongeren van de regio West die in februari het vormsel hebben ontvangen bij elkaar om het vormseltraject af te sluiten.

 

Terug naar de vorige pagina
Wij zijn 1 federatie met 11 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

U kleiner voordoen dan u bent, bewijst de wereld geen dienst.