Is er leven na de dood? Vrijdag 23 maart 2012, 20.00 uur in de Wateringen

06 maart 2012 -

Een belangrijke vraag in onze geloofstraditie is: wat gebeurt er met ons als wij het leven op deze aarde verlaten? Vanuit onze geloofstraditie en door de verhalen uit de Bijbel is een christelijke visie ontstaan op het leven na de dood. Daarnaast zijn er op dit gebied gedurende de laatste jaren publicaties verschenen over dit onderwerp. Maureen Venselaar is geestelijk verzorger geweest in een verzorgingshuis in Delft. Zij heeft vorig jaar een boek geschreven over bijna-doodervaringen, getiteld: De (bijna) dood ontrafeld. Vanuit de ervaringen van mensen die bijna-dood zijn gegaan, geeft Maureen een visie op het leven na de dood. Op vrijdagavond 23 maart gaan we op zoek of deze visie overeenkomt met onze eigen geloofstraditie. Of juist niet? Deze avond vindt plaats in de parochiezaal van de Sint Jozephparochie in Wateringen (De Kolenkit aan de Dr. Schaepmanstraat). U bent allemaal van harte welkom vanaf 19.30 uur. We beginnen om 20.00 uur en we eindigen rond 22.00 uur.

Diaken Ronald Dits

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Kwintsheul

Als u uw verdriet wilt verdrinken, weet dan dat dit niet lukt omdat verdriet kan zwemmen.