Parochiebestuur

Het Parochiebestuur bestuurt de parochie, voor zover het betreft het parochiaal vermogen en de zorg voor een doelmatige aanwending ten bate van de parochie. Voorts adviseert het Parochiebestuur over het pastorale beleid.

Het Parochiebestuur bevordert samen met de pastores het pastoraal beleid en de parochie activiteiten. Het bestuur is verantwoordelijk voor de besluitvorming ten aanzien van het financiële beleid en het beheer van de gebouwen.

Voorzitter                           
pastoor J.C.M. Steenvoorden
steenvoorden@rkwestland.nl

Vicevoorzitter
Jos Raaphorst
voorzitterelisabeth@rkwestland.nl

Secretaris   
Aad van Zeijl  
secretariselisabeth@rkwestland.nl

Penningmeester*    
Bernd Klein Schiphorst
penningmeesterelisabeth@rkwestland.nl

Beheerscommissie*    
Guus Wouters

Bovenstaande leden vormen het Dagelijks Bestuur van de parochie. De andere bestuursleden en hun specifieke aandachtsveld zijn:

Communicatie   
Kittie Lupker    

Technische zaken
Niek Duynisveld

Liturgie       
Els Zwinkels

Catechese
Elleke van der Knaap

Catechese                                   
Alex Vollering

Gemeenschapsvorming
Ted van Luijk

Diaconie
Cok van Steekelenburg

* Ter ondersteuning van het Parochiebestuur wordt een Beheerscommissie gevormd.

De financiële administratie wordt uitgevoerd door Mw. Ellen de Koning.
De notulen van de bestuursvergadering worden gemaakt door Mw. Cock van Adrichem.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Maasdijk

In het niet weten van sommige dingen ligt een groot stuk wijsheid.