Over de parochie

De R.K. Parochie Sint Elisabeth is een Rooms Katholieke parochiegemeenschap in Wateringen en Wateringse Veld (Den Haag) en is op 1 januari 2019 ontstaan na een fusie van de Wateringse parochies St Joseph en St Jan de Doper. De naam St. Elisabeth is gekozen omdat zij de verbinding vormt tussen de twee geloofsgemeenschappen. Elisabeth is namelijk de (aangetrouwde) nicht van Jozef en de moeder van Johannes de Doper.

De parochie (die deel uit maakt van de parochiefederatie Sint Franciscus tussen duin en tuin) heeft twee kerken: de Sint Jan de Doperkerk aan de Herenstraat en de Sint Josephkerk (bij velen beter bekend als “De Kolenkit”) op de hoek van de Dr. Schaepmanstraat en Harry Hoekstraat. De bisschop heeft voor de nieuwe parochie de St Jan de Doperkerk aangewezen als parochiekerk

Sinds ca 1250 heeft Wateringen haar eigen parochiegemeenschap, gesticht vanuit de kerk van Naaldwijk en kerkten de Wateringers tot de reformatie in 1572 in de kerk aan het Plein. De huidige Sint Jan de Doperkerk aan de Herenstraat dateert van 1900. Sinds 1976 staat dit kerkgebouw op de monumentenlijst en geniet daardoor de aandacht van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Deze aandacht is mede te danken aan de werkelijk prachtige gebrandschilderde ramen. Bij de historie van de kerk en in het fotoalbum leest en ziet u daar meer over.

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw groeide het aantal katholieken fors, mede dankzij de bouw van een aantal wijken. In 1958 overschreed de toen nog enige Wateringse parochie Sint Jan de Doper het aantal van 6000 parochianen en werd het kerkgebouw te klein. En zo kon het gebeuren dat op zondag 13 juli 1958 in het clublokaal van de voetbalvereniging VELO twee misvieringen gehouden werden. Op 1 november 1961 werd zelfs een nieuwe parochie opgericht en onder bescherming gesteld van Sint Joseph. De naamgeving was een eerbetoon aan Joseph Schoots die als pastoor van de Sint Jan de Doper de aanzet gegeven had tot stichting van de nieuwe parochie. Sinds januari 1966 kerkt men in het huidige kerkgebouw aan de Dr. Schaepmanstraat.

Ca. 400 vrijwilligers zijn vanuit de Sint Josephkerk en de Sint Jan de Doperkerk betrokken bij de ondersteuning en het levend houden van de parochie Sint Elisabeth.
Op deze wijze proberen wij aangespoord door Jezus Christus, het evangelie handen en voeten te geven in de dagelijkse praktijk.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Wateringen

Het is geen kunst om oud te worden, het is een kunst ermee te leven.