Historie Josephkerk

Vanaf 25 februari 1959 werd door parochianen van de Sint Jan de Doper parochie ook gekerkt in een noodkerk aan de Willem III straat te Wateringen. Spoedig daarna werd er gewerkt aan plannen voor een eigen parochie met een eigen kerk. Op 1 november 1961 werd kapelaan P.J.M. Matthijsen benoemd tot bouwpastoor in dit nieuwe gedeelte van Wateringen. Hiermee werd de nieuwe parochie in deze gemeente opgericht, die de naam kreeg van Sint Joseph, naar de voornaam van pastor Joseph Schoots, de toenmalige pastoor van de Sint Jan de Doper parochie. Na diverse wijzigingen en bezuinigingen startte de bouw van de kerk. Deze werd op 29 januari 1966 ingewijd door de toenmalige bisschop van Rotterdam, mgr. M.A. Jansen. Bijnamen waren al gauw gevonden: variërend van 'de kolenkit' tot 'de biddende non'.

De oprichting van de parochie vond plaats tijdens het tweede Vaticaanse concilie (1960-1964), dat in Rome werd gehouden. Er werd daar gesproken over een nieuwe manier van kerk zijn: 'De Kerk als gemeenschap van gelovigen'. Dat had gevolgen voor de parochie-opbouw. Pastor Matthijsen en zijn kapelaans voorzagen de parochie van een organisatiestructuur, zoals die nu nog bekend is in deze parochie. Iedere wijk werd voorzien van kerngroepen met een contactadres. Ook werd de leiding van de parochie door pastores en parochianen samen gedeeld. Zo kent deze parochie een parochiebestuur en een parochievergadering die samen de parochie besturen.
Pastor B.A.M. van der Helm volgde op 1 oktober 1977 pastor Matthijsen op als pastoor van de parochie. Na een inzamelingsactie bij gelegenheid van zijn 12½ jarig priesterfeest heeft hij in 1980 de klokkentoren laten plaatsen. In 1984 werd hij gekozen tot deken van het Westland, voor een periode van 6 jaar. Vanwege de vele pastorale werkzaamheden besloot de parochie tot het aanstellen van een pastoraal medewerker.
Op 15 maart 1985 werd pastor J.A.H. van Wijk in de parochie benoemd om pastor Van der Helm bij te staan in het parochiepastoraat.

In 1990 aanvaardde pastor Bart van der Helm een nieuwe benoeming tot pastoraal teamleider in Vlaardingen. Voor de parochie brak een nieuwe tijd aan. De dagelijkse leiding werd in handen gelegd van pastor Hans van Wijk.
Op 1 september 1990 werd Pastoor A.A. van Well (de nieuw gekozen deken en tevens pastoor van de St. Andreasparochie in Kwintsheul) administrator van de parochie en werd pater B.H.M (Ben) Niekus s.c.j. benoemd als part-time assistent. Zo kreeg de parochie op een nieuwe wijze gestalte als gemeenschap van gelovigen. Op 1 november 1993 aanvaardde pastor van Wijk een nieuwe benoeming in de parochies Vogelenzang, Bennebroek en Heemstede.

Op 14 november 1993 werd pastor W.J.M. Vogelaar geïnstalleerd. In juni 1994 hebben we afscheid genomen van Pater Ben Niekus, die een andere functie kreeg binnen ons Dekenaat. In juli 1995 hebben wij afscheid genomen van pastor Walter Vogelaar.

De Josephparochie is een korte periode "pastoor-loos" geweest. Deze periode is opgevangen door pastoor A.A. van Well, pater N. v. Leeuwen, pater J. v.d. Valk en pater G. Duyvestijn, en bovenal door de grandioze inzet van onze vrijwilligers.

Op 1 oktober 1995 werd pastor W.T.M. Kuipers benoemd als pastoor in onze parochie.

Op zondag 31 januari 2016 vierde de Wateringse St. Josephparochie dat haar kerkgebouw (ook wel Kolenkit genoemd) vijftig jaar geleden - op 29 januari 1966 om precies te zijn - werd gewijd door de bisschop van Rotterdam, mgr. M.A. Jansen. Bekijk hier een korte impressie van de feestelijke viering.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.