Koren

Beatween
Dit "tussenkoor" is voor leden vanaf de leeftijd van 25 jaar. Beatween verzorgt indien mogelijk driemaal per 2 maanden, in samenspraak met de voorganger de inhoud en zang tijdens de viering. De repetitie is op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in parochiezaal "De Kolenkit".
Contactpersoon: Mw. Kitty Zuidgeest


Corbulo is een enthousiast koor van jongeren tussen de 13 en 25 jaar diegraag samen zingen, muziek en plezier maken. Wij hebben een vlotrepertoire, en repeteren dat iedere week op donderdagavond van 19.45 tot 22.00 uur in 'de Kolenkit' (parochiezaal van de St. Josephkerk). Voor de muzikale ondersteuning hebben weeen combo, dat bestaat uit een toetsenist, een bassist, en een drummer. We verzorgen op zaterdagavond jongerenvieringen in de drie kerken in Wateringen en Kwintsheul. Daarnaast zijn er ook nog speciale vieringenzoals Kerstmis en Pasen.Ook zingen we wel eens in een tehuis of op andere locaties. We zijn aangesloten bij een overkoepelende organisatie JKW(JongerenKorenWestland). Daarbij hoort de jaarlijkse deelname en mede-organisatie van het jongerenkorenfestival in Poeldijk (winnaar in 2011) en Hemelvoetbalvaart waarbij we sportief en actief strijden tegen andere koren om de beste plaats op voetbalgebied. Een andere activiteit waar wegraag aan meedoen is het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergenwaar we dan een heel weekend verblijven. Gezelligheid en muzikaliteit gaanbij ons dus prima samen!
Meer weten? Kijk op www.jkcorbulo.nl of neem contact op met het secretariaat

Jubilate Deo
Dit koor is ontstaan uit de samenwerking van de parochiekoren “Soli Deo Gloria” en “Corona” van respectievelijk de St. Jan de Doper- en St. Josephparochie. Jubilate Deo is een vierstemmig koor en verleent onder leiding van de dirigent Jos Vranken haar muzikale medewerking aan de vieringen op zon- en feestdagen in afwisselend de St. Jan de Doper- en St. Josephkerk. Het repertoire is overwegend klassiek, maar ook hedendaagse Nederlandse en Engelse liederen worden gezongen.
Het koor repeteert elke dinsdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur, met een koffiepauze, in de parochiezaal “De Kolenkit” aan Dr Schaepmansstraat 10. Op verzoek zingt het koor ook bij uitvaartvieringen door de week. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom om kennis te komen maken en een keer mee te zingen.

Rejoice
Onze naam is “Rejoice”, vrij vertaald betekent dat “wees blij", ofwel "verheugt u”.
Die naam past uitstekend bij ons want we zijn een vrolijk koor met veel plezier.
We zijn met ons koor verbonden aan de parochie St Jan de Doper, maar we zijn niet het parochiële koor. De oorsprong van ons koor ligt ± 28 jaar terug toen een aantal leden op verzoek spontaan meezongen met het toenmalige kinderkoor.
We zijn nu een tweede koor in de parochie, met 45 leden.
Het niet parochiële koor zijn heeft ook andere gevolgen. Een paar voorbeelden:
- Wij zingen niet elke week en doorgaans op zaterdag.
- We zingen ook buiten de parochie en bij niet religieuze aangelegenheden.
- We zingen geen gregoriaans.
- We zingen veel Nederlands en Engels en gezangen die goed in het gehoor liggen.
- We hebben geen drempels voor leden ten aanzien van zang- of muzikale-kwaliteiten.

We zijn dus pure amateurs. Dat wil niet zeggen dat we geen kwalitatieve ambities hebben. De ontspannen sfeer en het enthousiasme binnen ons koor zijn de basis voor de kwaliteit van ons vierstemmig gemengd koor.
Onze vakantie loopt parallel met de schoolvakanties We repeteren ieder maandagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur (incl. koffiepauze).
In grote lijnen hebben we ons nu voorgesteld. De vriendschap, saamhorigheid, het sociale karakter enz. zijn moeilijk te omschrijven. U bent van harte uitgenodigd om dit zelf te komen ervaren. U bent altijd welkom op onze repetitie. Of kom eens naar ons luisteren wanneer we zingen tijdens een viering in de St Jan de Doper kerk.  

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van De Lier

U kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft, dan een pessimist die gelijk heeft.