Kerkhof St. Jan de Doper in Wateringen uitgebreid

10 juni 2014 -

Het kerkhof St. Jan de Doper aan de Julialaan in Wateringen is uitgebreid. Op zondag 15 juni 2014  begint om 10.00 uur een feestelijke Eucharistieviering in de St. Jan de Doperkerk aan de Herenstraat in Wateringen waarin bisschop Mgr. dr. J.H.J. Van den Hende, bisschop van Rotterdam voorgaat. Aansluitend aan deze viering wordt het nieuwe deel van het kerkhof ingezegend.

Het bestuur van de St. Jan de Doperparochie koesterde al lange tijd de wens om de begraafplaats uit te breiden omdat het door een gebrek aan ruimte een probleem ging worden om nog familiegraven uit te geven. De parochie wilde graag ook op termijn de mogelijkheid blijven bieden om overledenen op het kerkhof in de nabijheid van de kerk te begraven.
Het parochiebestuur en de gemeente hebben de afgelopen jaren overleg gevoerd over de mogelijkheden voor uitbreiding. In het kader van het bestemmingsplan Juliahof kreeg de parochie een perceel naast de begraafplaats aangeboden waarop de uitbreiding gerealiseerd kon worden. Na overdracht van 1500 m2  grond in maart 2013 kon worden begonnen met de inrichting van het terrein. Het grond- en straatwerk is door de parochie uitbesteed. Veel van het inrichtingswerk is door vrijwilligers uitgevoerd: zo is er door de parochianen gewerkt aan het hek rond het nieuwe deel van het kerkhof en aan taludbekleding en beplanting.  

Het nieuw verworven terrein biedt plaats aan ongeveer 200 extra graven, waarmee het totaal aantal graven op het kerkhof op meer dan 600 komt. De begraaftraditie die rond 1819 op deze plek is begonnen kan daardoor nog jaren worden voortgezet. Overleden parochianen van de St. Joseph- en St. Jan de Doperparochie uit Wateringen en Wateringseveld kunnen hier hun laatste rustplaats krijgen. Voor veel nabestaanden is het daardoor heel makkelijk om het graf of de urn van hun dierbaren te bezoeken aangezien het kerkhof op loopafstand van hun woning ligt.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Honselersdijk

Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan.