Sint Jansfeest: meer dan een 'rad van ziel en zaligheid'

27 juni 2013 -

Op zondag 23 juni 2013 was er in de St. Jan de Doperkerk een bijzondere Eucharistieviering. Bijzonder vanwege het hoogfeest van de geboorte van Johannes de Doper, de patroonheilige van de parochie.  De uitreiking van de St. Janspenning aan toegewijde vrijwilligers en de aanwezigheid van pastoor Antoon Kortmann. Een viering waaraan de koren, SDG en Rejoice gezamenlijk, hun medewerking hebben verleend. 
In zijn overweging bracht pastor Straathof naar voren dat een naam veel voor mensen betekent. Was het vroeger zo dat kinderen bij de geboorte de naam van een Heilige ontvingen, tegenwoordig is dat veel minder gebruikelijk. Veelal kiezen ouders nu een naam waarin zij iets eigens tot uitdrukking willen brengen. Vanwege dat eigene vroeg Zacharis een schrijftafeltje waarop hij schreef: 'Johannes zal hij heten'. Johannes wat betekent: God is genadig. Een naam dat een heel levensprogramma omvat. Een overweging die hij afsloot met de gedachte, 'leef zo dat God zichtbaar wordt in jou leven'.

Na het slotgebed begon het uitreiken van de parochiepenningen. Een spannend moment want niet iedereen die een parochiepenning uitgereikt zou krijgen was hiervan op de hoogte. Bij de uitreiking van de St. Janspenning ontvouwde zich ook een aantal levensprogramma's.
Allereerst kregen Marja en Cok van Steekelenburg de penning uitgereikt. Marja voor haar jaren lange inzet in de pastoraatsgroep, werkveld liturgie en Cok vanwege zijn jaren lange inzet binnen de Parochiële Caritas Instelling (PCI). Trouw en in stilte werken voor je naasten dat is hun levensprogramma .
Dat is ook het levensprogramma van Ans van der Kraan. De verzorging van een avondwake was bij haar altijd in goede en vertrouwde handen. Maar als lectrice heeft zij zich ook vele jaren ingezet. Zij was er altijd op het juiste moment. Samen met haar man Jan heeft zij zich altijd ingezet voor een bloeiende St. Jan de Doperparochie. Dat is hun levensprogramma. Een parochiepenning meer dan waard.
Wanneer het in de parochie over zieken- en ouderenbezoek of diaconie gaat valt al snel de naam van Ada Wagenmakers. Haar toewijding voor mensen die extra aandacht nodig hebben kent nauwelijks grenzen. Ada zorgt ervoor dat zij die aandacht nodig hebben die ook daadwerkelijk krijgen. Vasthoudendheid en doorzetten, ook als het moeilijk is zijn vast verbonden met het levensprogramma van Ada en haar man Jan. Want ook die kom je ook geregeld bij de St. Jan de Doperparochie tegen.
Wie het terrein van de St. Jan de Doperkerk oprijdt wordt omgeven met bloemen en planten van het seizoen en een onberispelijk gemaaid grasveld. Mede het werk van de groene handen en de toewijding van Steef Hoogendoorn, onze rozenspecialist. Toewijding voor alles wat bloeit en groeit rondom de kerk en op de begraafplaats zijn niet weg te denken uit zijn levensprogramma. Maar ook toewijding voor de mensen die met elkaar de parochiegemeenschap van de St. Jan de Doperparochie vormen. Bij Steef is goed nooit goed genoeg en dat al jarenlang.

Na de uitreiking van de parochiepenningen werd pastoor Antoon Kortmann verrast door de uitnodiging om op het priesterkoor een object te onthullen. Met overtuiging trok hij het doek weg en stond oog in oog met zijn eigen portretfoto. Even was het muis stil in kerk waarop een overweldigend applaus volgde. Na het applaus las Geraldine Mars het gedicht 'Stilte' voor. De portretfoto krijgt een goede plaats in het parochiehuis en zal bij iedereen die ernaar kijkt herinneringen aan het leven en werken van pastoor Antoon Kortmann in de St. Jan de Doperparochie, oproepen.

Totslot van de viering werd Tomas Overklift bedankt voor zijn jarenlange inzet als misdienaar en acoliet en werd door alle aanwezigen met veel overtuiging 'Een lied voor Sint Jan' gezongen. In het parochiehuis werd met koffie en een hapje en een drankje het feest voortgezet.
Het feest ging ook nog verder, met de presentatie van de St. Jan middels een kraam, op het wijkfeest van het Wateringse Veld. Vóór de kraam stond een groot rad van fortuin, dat voor deze gelegenheid was omgedoopt tot ‘rad van ziel en zaligheid’. Bij elk nummer (100!) stond een spreuk ontleend aan de bijbel met een vraag erbij, of een vraag van kinderen. Heel wat mensen hebben een zwaai aan het rad gegeven en even zo vele gesprekjes volgden met oud en jong! De ‘kerk in het veld’ was op een positieve en uitnodigende wijze vertegenwoordigd! Dank aan al die enthousiaste mensen die een bijdrage leverden aan de feestelijkheden op deze dag!

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Naaldwijk

De woede die u voelt door een ander, geeft precies aan hoever u over uw eigen grenzen bent gegaan.