Splintergroep Wateringen 'een atelier dat ertoe doet'

14 januari 2014 -

In het parochiehuis van de Sint Jan de Doper parochie in Wateringen is het atelier van de Splintergroep gevestigd. Een atelier waar wekelijks ongeveer 25 vrijwilligers onder deskundige leiding actief zijn met het ontwerpen en vervaardigen van glaskunst. De groep is in de afgelopen 30 jaar uitgegroeid tot een begrip in het Westland. Het begon allemaal in 1983 toen de ramen van de Sint Jan de Doperkerk in Wateringen werden gerestaureerd. Enkele mensen vatten het plan op om met de glasresten iets te gaan doen en maakte daar zogezegd leuke dingen mee die zij dan weer ten bate van het restauratiefonds verkochten.

Toen de restauratie was afgerond bleven zij daarmee doorgaan en al snel kwam men steeds meer en meer oud glas brengen. Het was niet moeilijk nieuwe doelen te vinden maar ook werden er cursussen gevolgd om de verschillende technieken onder de knie te krijgen. Zo is het atelier uiteindelijk geworden tot een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en tegelijk hun creativiteit ontwikkelen. Creativiteit, die is terug te vinden in de vele objecten, zoals bijv. raamhangers en lampen, die de groep in de loop van jaren heeft gemaakt. Maar ook wordt er in opdracht gewerkt zoals bijv. het restaureren van glas-in-lood ramen.

De vele objecten die de groep jaarlijks maakt worden door de groep zelf aan de man gebracht. Geen geringe opgave want aanwezigheid op een kunstmarkt vraagt om een gedegen voorbereiding en veel tijd. Dat zelf aan de man brengen levert inkomsten op. Inkomsten die bijvoorbeeld gebruikt zouden kunnen worden voor een groter en mooier atelier. Maar dat is niet de keuze van de Splintergroep. De groep heeft er vanaf haar ontstaan in 1983, steeds voor gekozen om haar inkomsten ten goede te laten komen aan kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden. Een keuze waarmee een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van honger en armoede in de wereld. Een Keuze waartoe Matteüs ons in zijn evangelie ook uitdaagt: Ik had hongeren gij hebt mij te eten gegeven Mt. 25, 35-36. In het plezier van het samen werken aan glaskunst wordt de glaskunst van de Splintergroep vruchtbaar en gedragen door het 'Licht' wordt het veelkleurig.

In 2010 heeft de groep zich ingezet voor het project ‘Yamaru’ in Noord Sulawesi. Een tehuis voor gehandicapte weeskinderen, opgezet door Theo Blokland, priester van het Bisdom Rotterdam . Ook heeft de groep een koeienproject in Oost Kenia ondersteunt, door middel van het financieren van enkele koeien. De families die de zorg krijgen over een koe schenken dan weer een geboren kalfje aan een ander gezin. Maar ook de Stichting kansarmen Srilanka die zich bezighoudt met het verbeteren van drinkwater en sanitaire voorzieningen mocht al eens een mooi geldbedrag in ontvangst nemen.

Op 17 december 2013 was het moment weer daar om een tweetal goede doelen in het zonnetje te zetten, te weten: Stichting Al. Amal (de hoop) www.alamal.nl en Blessed Generation www.blessedgeneration.nl. Dhr. M. Achahboun voorzitter van de Stichting Al. Amal ontving een bedrag van € 2.000,-- om rolstoelen en andere hulpmiddelen voor gehandicapten in Marokko aan te schaffen. Mensen die onder schrijnende omstandigheden moeten leven en daarbij in heel veel opzichten totaal afhankelijk zijn van hun familie. Een vertegenwoordiger van Blessed Generation mocht een bedrag van € 4.000,-- in ontvangst nemen voor de bouw en het onderhoud van een weeshuis in Kenia. Een organisatie die onder leiding staat van de uit het Friese Hurdgaryp afkomstige Ria Fennema die zich tot doel heeft gesteld om kinderen een veilig en liefdevol thuis te bieden naast het verzorgen van goed onderwijs.

Na het overhandigen van een uniek stukje glaskunst aan de vertegenwoordigers van beide goede doelen organisaties werd een toost uitgebracht op het mooie resultaat van 2013 en volgde een gezellig samenzijn. Een samenzijn waarin de vertegenwoordigers van de goede doelen organisaties en de enthousiastelingen van de Splintergroep elkaar veel hadden te vertellen. Het kan niet anders dan dat er volgend weer een aantal goede doelen organisaties in het zonnetje zullen worden gezet. Heeft u belangstelling voor het werk van de Splintergroep ga dan langs bij het atelier op de 2e verdieping van het parochiehuis St. Jan, Herenstraat 162 in Wateringen.
Dinsdag van 10.00 uur - 15.30 uur en donderdag van 19.30 uur - 21.30 uur.

Terug naar de voorgaande pagina
Wij zijn 1 federatie met 10 parochiesvoor iedereen
Tekstgrootte

Bezoek eens de parochie site van Monster

Bedachtzaamheid is gelijk een parachute. Het zorgt voor een bewuste vertraging zodat u meer opmerkt.